Valstybės remiamos ir valstybės paskolos studentams

2361

Valstybinis studijų fondas (VSF) patvirtino sąrašus studentų, kuriems siūloma sudaryti sutartis dėl valstybės remiamų arba valstybės paskolų gavimo.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir gražinimo tvarkos aprašo 29 ir 71 punktais, buvo sudaryti sąrašai, kuriuose nurodyti studentai, galintys sudaryti sutartis dėl valstybės paskolų studijų įmokos mokėjimo ir valstybės remiamų paskolų studijų kainos mokėjimo, gyvenimo išlaidų padengimo ir dalinių studijų pagal tarptautines sutartis finansavimo. Sąrašus studentai gali rasti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje. Apie gautus pasiūlymus sudaryti valstybės remiamų arba valstybės paskolų sutartis studentai bus informuojami el. paštu – laiškai bus siunčiami adresu, nurodytu studento prašyme-anketoje.

Valstybės paskolos sutartis (520 Lt) sudaroma tarp studento, kuriam tokią sutartį sudaryti siūloma minėtuose VSF sąrašuose, ir fondo direktoriaus arba jo įgalioto asmens per 20 darbo dienų nuo sąrašų paskelbimo VSF tinklalapyje. VDU studentai šias sutartis turi pasirašyti nuo spalio 18 d. iki lapkričio 15 d. Valstybiniame studijų fonde (Goštauto g. 12–419, Vilnius) darbo dienomis 9–17 val. (penktadieniais – 9–15.45 val.).

Studentas, kuriam siūloma suteikti valstybės remiamą paskolą (arba jo įgaliotas asmuo), per 20 darbo dienų nuo sąrašų paskelbimo VSF tinklalapyje turi kreiptis į pasirinktą kredito įstaigą (tik „Swedbank“, DNB, Ūkio banką arba Šiaulių banką) ir pateikti jai savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo – taip pat ir pagal teisės aktus patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį kito asmens vardu). Ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šių dokumentų pateikimo kredito įstaigai, studentas ir įstaiga pasirašo valstybės remiamos paskolos sutartį arba, aprašo 36 ir 37 punktuose nurodytais atvejais, kredito įstaiga atsisako pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį ir apie tokį sprendimą informuoja studentą.

Valstybės remiamų paskolų sutartis VDU studentai turi pasirašyti iki lapkričio 15 dienos.

Daugiau informacijos

Studentų reikalų tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.