Universitete paskaitą skaitys ministrė Rasa Juknevičienė

1633

Spalio 20 d., ketvirtadienį, 12.30 val. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete (Gedimino g. 44–202) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė studentams skaitys paskaitą „Kokios nacionalinio saugumo strategijos reikia Lietuvai“. Tą pačią dieną 13.30 val. Politologijos katedroje (Gedimino g. 44–201) ministrė taip pat susitiks su fakulteto vadovybe, dėstytojais bei doktorantais.

Ministrė su studentais diskutuos apie naujai parengtą, šiuo metu Seime svarstomą LR Nacionalinio saugumo strategiją, joje išdėstytas Lietuvos valstybės nacionalinio saugumo politikos nuostatas, strategines kryptis ir jų įgyvendinimo planus.

„Poreikį peržiūrėti ir atnaujinti strategiją visų pirma lėmė pasikeitusi saugumo situacija po karinio Rusijos ir Gruzijos konflikto,” – teigia krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė. – „Galiojanti nacionalinio saugumo strategija, parengta ir patvirtinta pirmaisiais Lietuvos narystės NATO ir ES metais, jau nebeatitinka saugumo aplinkos vertinimo. Kintanti saugumo aplinka, išaugę netradicinių grėsmių saugumui mastai paskatino iš naujo įvertinti valstybės saugumo aplinką ir atsakyti į klausimus, ar esamos nacionalinio saugumo nuostatos vis dar iš esmės atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos politikos principus ir ar nevertėtų papildyti grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui sąrašo“, – sakė ministrė.

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetą ir LR Krašto apsaugos ministeriją sieja glaudi partnerystė ir abipusis bendradarbiavimas: ministerijos atstovai dalyvauja fakulteto renginiuose, prisideda prie įvairių fakulteto akademinių ir mokslinių iniciatyvų, skaito paskaitas bei dalinasi savo patirtimi su politologijos ir tarptautinių santykių studentais, suteikia jiems galimybes atlikti praktiką įvairiuose ministerijos skyriuose.

Parengta ir šiuo metu svarstoma Lietuvos Nacionalinio saugumo strategija yra jau trečioji, pakeisianti nuo 2005 m. galiojantį dokumentą. Strategija įtvirtina bendrus vidutinio ir ilgojo laikotarpio politinius tikslus ir jų įgyvendinimo kryptis siekiant valstybės saugumo visose valstybės srityse – politinėje, ekonominėje, socialinėje ir t. t.

Naujajame strategijos projekte patikslintas pirmaeilių valstybės gyvybinių interesų sąrašas akcentuojant, kad Lietuvos nacionaliniam saugumui be ankstesnėse strategijose įvardytų pirmaeilių interesų, taip pat ypatingai svarbūs yra šie interesai – patikimo ir nenutrūkstamo energijos ir energijos išteklių tiekimo iš kaip galima įvairesnių šaltinių užtikrinimas ir šalies energetikos sektoriaus integracija į bendrą Europos energetikos rinką, informacinis ir kibernetinis saugumas.

Alfredo Pliadžio (KAM) nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.