Universitete – nauja stipendijų skyrimo tvarka

6722

Nuo š.m. vasario 1 d. įsigaliojo 2012 m. spalio 31 d. posėdyje VDU Senato vienbalsiai patvirtintas naujasis Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas. Senąjį aprašą pakeitęs dokumentas nurodo, kad VDU studentams bus teikiama dar daugiau ir didesnių stipendijų.

Skatinamosios stipendijos

Naujasis Stipendijų skyrimo tvarkos aprašas panaikino iki šiol galiojusią nuostatą, nurodžiusią, kokiai didžiausiai studentų daliai gali būti skiriama skatinamoji stipendija. Naujajame apraše įrašyta nuostata, nurodanti minimalią dalį skatinamąsias stipendijas gausiančių studentų – skatinamosios stipendijos skiriamos ne mažiau kaip 15 % studentų skaičiaus, kurie neturi akademinių skolų, jų paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis nei 8 balai, o paskutinio semestro apimtis kreditais atitinka universiteto studijų reguliamine numatytus minimalius reikalavimus.

Taip pat buvo panaikinta nuostata, kad padidinta stipendija skiriama tik iki 5 % studentų, turinčių vidurkius, siekiančius 9 (Gamtos mokslų ir Informatikos fakultetų studentams) bei 9,5 (visų kitų fakultetų studentams). Nuo šiol panaikinami vidurkio apribojimai bei įsigalioja nuostata, kad „ne mažiau 5 proc. kiekvienos studijų programos geriausių studentų, gaunančių skatinamąją stipendiją, atsižvelgiant į jų paskutinės sesijos vidurkį, gali būti skiriama padidinta skatinamoji stipendija“. Padidintos skatinamosios stipendijos dydis yra 2,7 BSI (bazinių socialinių išmokų) ištęstinių studijų formos studentams bei 4 BSI kitų studijų formų studentams.

Tokių sprendimų dėka, skatinamąsias ir padidintas skatinamąsias stipendijas gauti galės kur kas daugiau studentų.

Doktorantų stipendijos

Visiems į LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems III-ios studijų pakopos studentams ir toliau bus mokamos LR vyriausybės nustatyta tvarka įformintos stipendijos, tačiau VDU Senatas patvirtino naujas stipendijas, kurios bus teikiamos į VDU universiteto lėšomis priimtiems doktorantams. Šios stipendijos bus mokamos vadovaujantis VDU doktorantų stipendijų skyrimo tvarkos aprašu.

Vienkartinės stipendijos

Nuo š. m. vasario 1 d. vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos visų studijų formų ir pakopų studentams neatsižvelgiant į studijų apmokėjimo formą. Be jau esamų Universiteto vardo garbės stipendijų ir Papildomų vienkartinių stipendijų įteisinama nauja VDU rektoriaus stipendija. Ši stipendija gali būti skiriama naujame apraše nenumatytais atvejais, o jos dydis ir mokėjimo dažnumas turi būti nustatomas suderinus jį su VDU Studentų atstovybe.

Rėmėjų stipendijos

Pagal naująjį aprašą VDU padaliniai, rėmėjai ir mecenatai išvengs didesnių teisinių kliūčių remti studentus skiriant jiems tikslines arba vardines stipendijas, kurios bus atitinkamai skiriamos ir mokamos pagal ES struktūrinių fondų ir kitų fondų programų finansuojamų projektų nustatytus reikalavimus bei VDU ir universiteto rėmėjų nustatytas stipendijų skyrimo tvarkas, susitarimus. Tokios naujame universiteto Stipendijų skyrimo tvarkos apraše numatytos sąlygos išoriniams rėmėjams leis plačiau ir daugiau  remti VDU studentus.

LR nutarimas dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

VDU stipendijų skyrimo tvarkos aprašas

VDU doktorantų stipendijų skyrimo tvarkos aprašas

Universiteto vardo garbės stipendijos

Papildomos vienkartinės stipendijos

Daugiau informacijos

STUDENTŲ REIKALŲ TARNYBA

  • S. Daukanto g. 27–210, 44249 Kaunas
  • Telefonas(8 37) 327 977
  • Faksas(8 37) 327 977
  • El. paštas srt@adm.vdu.lt
  • Internetas Studentų reikalų tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.