Universitetas liūdi dėl prof. Jono Sapagovo netekties (papildyta)

3140

Universitetas gedi netekęs iškilaus Vytauto Didžiojo universitete 1990–2010 m. dirbusio profesoriaus Jono Sapagovo, kurio aktyvi veikla matematikos bei informatikos srityse pelnė jam akademinės ir mokslininkų bendruomenės pagarbą.

Jonas Sapagovas gimė 1935 m. rugpjūčio 29 d., Didėjos kaime, Rokiškio raj. Pirmuosius žingsnius link išsimokslinimo žengė Ragelių septynmetėje mokykloje (1944–1950 m.) bei Rokiškio pirmojoje vidurinėje mokykloje (1950–1954 m.). 1954–1959 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete. Manoma, jog polinkį į tiksliuosius mokslus paveldėjo iš tėvo, kuris žuvo 1941 m.

Baigęs studijas, Jonas Sapagovas Kauno medicinos institute dirbo moksliniu laboratorijos bendradarbiu (1959–1962 m.), vėliau (1962–1964 m.) – Fizikos katedros vyr. dėstytoju. Iki 1967 m. buvo Lietuvos Mokslų Akademijos Fizikos ir matematikos instituto aspirantas, po to penkerius metus dirbo vyr. dėstytoju KMA Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje, kur 1972-aisiais tapo docentu, o1979-aisiais – vedėju. Profesoriaus mokslinis laipsnis J. Sapagovui suteiktas 1990 m., daktaro (nostrifikacija) – 1993 m.

Prof. J. Sapagovo mokslinių tyrinėjimų kryptis – matematiniai metodai biologijoje ir medicinoje bei įvairūs matematikos edukologijos klausimai. Profesorius yra daugiau nei 50 publikacijų autorius, 6 mokymo metodinių priemonių, vadovėlio bendraautorius. Kaip ekspertas jis aktyviai dalyvavo įvairių mokslo darbų vertinime, oponavo daktaro disertacijų gynimuose bei doktorantūros komitetų darbe. Taip pat organizavo ir dalyvavo mokslinėse konferencijose, skaitė aktualius pranešimus.

Lietuvos sveikatos mokslų universitete skaitė aukštosios matematikos, matematinės statistikos ir informatikos kursus studentams. Jo siekis, atsižvelgiant į mokytojų lūkesčius, buvo tiksliųjų mokslų taikymo sferos plėtra, sužadinant matematinių metodų poreikį. Šį tikslą jam gana sėkmingai pavyko pasiekti. Jo paties žodžiais tariant, „be matematikos neišsiverčia nė viena mokslo šaka“. 

Kurį laiką dėstęs Kauno technologijos universitete, iškilus matematikas du dešimtmečius nuo 1990 m. dirbo profesoriumi Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto Matematikos ir statistikos katedroje.

Profesorius Jonas Sapagovas buvo Lietuvos matematikų draugijos valdybos, Lietuvos statistikų sąjungos valdybos, žurnalo „Lietuvos statistikų darbai“ redakcinės kolegijos narys, Kauno medicinos universiteto Senato ir MF Tarybos narys. J. Sapagovo aktyvi veikla Lietuvos matematikų draugijos valdyboje buvo ypač svarbi Kauno universitetui. Pati svarbiausia Lietuvos matematikų draugijos konferencija buvo pradėta vykdyti ne tik Vilniaus universitetuose, bet periodiškai persikelia į Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslų bei Vytauto Didžiojo universitetus.

Atsisveikinti su prof. J. Sapagovu nuo vasario 19 d. galima A. Juozapavičiaus pr. 1 – čia pašarvoti velionio palaikai. Laidotuvės vyks vasario 20 d. 14 val. Petrašiūnų kapinėse.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.