„Transform4Europe Chair Exchange“: išskirtinis dėstymo vizitas

547

„Transform4Europe Chair Exchange“ iniciatyva yra unikali dėstymo vizitų programa, organizuojama tik „Transform4Europe“ aljanso rėmuose. Ši programa suteikia galimybę dėstytojams vieną semestrą dėstymo tikslais praleisti kitame „Transform4Europe“ partnerių universitete derinant fizinį ir virtualų mobilumus. Ši programa suteikia galimybę dėstymo vizitui išvykti visam semestrui išlaikant esamą darbo krūvį ir atlyginimą VDU bei gaunant papildomą atlygį už dėstomą kursą partnerių universitete (priklauso nuo priimančio universiteto siūlomų sąlygų, žiūrėti žemiau).

Pasitelkiant šią programą siekiama prisidėti prie didesnio ir labiau struktūrizuoto dėstytojų mobilumo „Transform4Europe“ aljanso kontekste. O pats dėstymo vizitas turi būti susijęs su Aljanso prioritetinėmis sritimis:

 • Visuomenės transformacija, bendruomenės kūrimas ir įtraukimas
 • Skaitmeninė transformacija ir išmanieji regionai
 • Aplinkos transformacija ir tvarumas

Programos metu numatomos dėstymo bei galimos popamokinės veiklos, kurias individualiai nustato kiekvienas priimantis universitetas. Chair exchange iniciatyva bus grindžiama novatoriškų mokymo metodų taikymu, suteiks studijų procesams įvairovės ir lankstumo bei inicijuos bendradarbiavimą viso Aljanso interesų tyrimų srityse.

Programos dalyviai bus atrenkami nepriklausomo konkurso principu, o konkurse gali dalyvauti tik dėstytojai iš Aljanso universitetų.

Reikalavimai dalyviams:

 • būti dėstytoju/mokslininku viename iš „Transform4Europe“ universitetų ir turėti ne žemesnį kaip daktaro mokslinį laipsnį;
 • turėti dėstymo ir mokslinių tyrimų patirties „Transform4Europe“ prioritetinėse srityse;
 • turėti tarpkultūrinės komunikacijos patirties;
 • gerai mokėti anglų kalbą ir (arba) kitą kalbą (-as), kaip nurodyta išsamiose pasirinkto priimančio universiteto sąlygose;
 • turėti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, kaip nurodyta išsamiose pasirinkto priimančiojo universiteto sąlygose;
 • turėti antreprenerystės įgūdžių, kuriems būdingos specifinės kompetencijos, leidžiančios atpažinti ir išnaudoti galimybes bei idėjas ir paversti jas socialine, kultūrine ar gamybine verte (turtu).

Numatoma Chair exchange iniciatyvos mobilumo trukmė: vienas semestras su galimybe derinti fizinį ir virtualų mobilumus.

Reikalavimai atrinktiems programos dalyviams:

 • Išdėstyti bent minimalų valandų skaičių, kurį numato priimantis universitetas;
 • Užsiimti bent 10 valandų užklasinės veiklos, pvz. viešos paskaitos/konsultacijos su studentais ir doktorantais, vadovavimas magistro baigiamųjų darbų rašymui, susitikimai su aljanso socialiniais partneriais, indėlis į mokslinius tyrimus, dalyvavimas seminaruose, konferencijose ir pan.

Atrinkti dalyviai gaus „Erasmus+“ KA1 dėstytojų mobilumo stipendiją, kuri dalinai padengs kelionės ir pragyvenimo išlaidas iš savo universiteto, jei jie atitiks universiteto keliamus reikalavimus.

Atrinkti dalyviai taip pat galės gauti papildomą finansavimą iš priimančio universiteto, su sąlyga, jei jie atitiks priimančio universiteto keliamus reikalavimus.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Kokybė

30 taškų

 • Inovatyvus ir tarpdisciplininis požiūris
 • Siūlomi dėstymo vizito tikslai
 • Galimybė įtraukti kitus jaunuosius dirbančius mokslininkus
Indėlis į „Transform4Europe“ tikslų įgyvendinimą

30 taškų

 • Galimybė prisidėti prie stiprėjančio ir besiplečiančio „Transform4Europe“ universitetų bendradarbiavimo
Galimas vizito rezultatas

20 taškų

 • Gebėjimas pasiekti įvairias studentų auditorijas
 • Įsitraukimas į bendrus tyrimus „Transform4Europe“ prioritetinėse srityse
 • Išorinių socialinių partnerių pritraukimas į aljanso veiklas
 • Gebėjimas pritraukti išorinį finansavimą
Įgyvendinimas

20 taškų

 • Numatomo darbo plano kokybė
 • Integracija į priimančiosios institucijos akademinę aplinką

Dėstytojai, dalyvaujantys programos atrankoje, turi pateikti internetinę paraiškos formą ir siunčiančiame, ir priimančiame universitete.
Atranką pagal nurodytus vertinimo kriterijus atlieka atrankos komisija. Jungtinei atrankos komisijai paeiliui pirmininkauja kiekvienas aljanso universitetas.

Priimančių universitetų siūlomos sąlygos:

Paraiškų teikimo procesas vyksta iki 2022-01-15.

 Paraiškas galite teikti čia.

 Dėl daugiau informacijos kreipkitės: Transform4Europe@vdu.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rodyti visus komentarus