Tikslinio studijų finansavimo vietų – triskart daugiau

1525

Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė apie paskirstytą tikslinį studijų finansavimą aukštosioms mokykloms. Dalis studentų bus priimami į tikslines studijų vietas, kurios leidžia vos gavus diplomą iškart gauti ir darbo vietą. VDU šiemet skirtos 35 tikslinio studijų finansavimo vietos – net triskart daugiau, nei praėjusiais metais.

Į tikslinę vietą įstojęs studentas baigęs studijas turės trejus metus dirbti pagal įgytą specialybę. Tikslinį finansavimą gaunančios studijų programos gauna tam tikrą garantuotą krepšelių skaičių, o stojančiuosius bendrojo priėmimo metu pasirenka pats universitetas. Trišalių sutarčių tarp studento, aukštosios mokyklos ir darbdavio dėka, absolventai iškart po tokių studijų baigimo priimami į konkrečią darbo vietą, taip ženkliai palengvinant jų pirmuosius žingsnius karjeros laiptais.

„Tokia finansavimo forma gali būti naudinga, nes ištaiso krepšelių sistemos nelygumus – kompensuoja rinkos situaciją, kai pirmakursių priėmimo metu per LAMA BPO sistemą dėl krepšelių tarpusavyje konkuruoja visos studijų programos. Pavyzdžiui, gali atsitikti, kad gabūs būsimi studentai dėl kokių nors priežasčių nelaikė reikalingų egzaminų ir dėl to jų konkursinis balas per žemas valstybiniam finansavimui. Šis mechanizmas sugalvotas tokiems atvejams“, – paaiškino Vytauto Didžiojo universiteto studijų prorektorius doc. dr. Kęstutis Šidlauskas.

Prorektoriaus teigimu, tokia finansavimo forma gali būti naudinga, nes taip galima šiek tiek užlopyti krepšelių dalybos nelygumus – studijų programos kartais suskirstomos į labai konkurencingas grupes, kur net su labai aukštais balais galima nepretenduoti į valstybės krepšelius, ir į labai mažos konkurencijos grupes, kur valstybės finansavimą gauna ir nedidelius balus turintys stojantieji.

Universiteto pažanga – artimo bendradarbiavimo dėka

Vytauto Didžiojo universitetas šiemet gavo net 35 tikslines studijų vietas, skirtas pasirinkusiems valstybei būtinas, tačiau tarp stojančiųjų nepopuliarias specialybes – tai net triskart daugiau nei praėjusiais metais, kai jų buvo gauta tik trylika. Daugiausiai vietų (10) skirta Informatikos studijų programai, 8 – Multimedijų ir interneto technologijų, 5 – Atlikimo menui. Tarp absolventus priimsiančių darbdavių – Lietuvos energetikos institutas, M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kauno dramos teatras, UAB „ACME Valda“, „NT paslauga ir investicijos“ ir t. t.

Pasak prorektoriaus, tokią pažangą galima paaiškinti artimu universiteto bendruomenės bendradarbiavimu su būsimais darbdaviais, praktikų organizavimu, darbdavių įtraukimu į studentų darbų rengimą, studijų programų modernizacija. Doc. K. Šidlauskas pripažįsta, kad tai sunkus, neprognozuojamas darbas, nes reikia kalbėti ne tik su kiekvienu darbdaviu, bet ir su būsimais studentais – o kam siūlyti tikslinę vietą paaiškėja tik po pirmo arba antro priėmimo rato, nes tik tuomet jie nebepretenduoja į valstybės krepšelius.

„Be to, tai nėra panacėja. Tikslinių vietų ir krepšelių sistemos kombinacija dar nėra tobula ir neveltui naujame Mokslo ir studijų įstatymo projekte, kurį žadama greitai pateikti Seimui, apie tikslines studijų vietas visai nekalbama. Bus kuriami nauji mechanizmai“, – tvirtina doc. K. Šidlauskas.

Tikslinis studijų finansavimas VDU

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.