Tęsiasi priėmimas į podiplominių studijų programas (atnaujinta)

4009

Rugsėjį Vytauto Didžiojo universitete dar vyksta priėmimas į vienuolika podiplominių studijų programų, kurias rinktis siūlo Gamtos, mokslų, Socialinių mokslų, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetai bei Socialinės gerovės institutas.

VDU Gamtos mokslų fakultetas kviečia rinktis Aplinkosaugos organizavimo, Molekulinės biologijos ir biotechnologijos, Biocheminės analizės, Energijos ir aplinkos studijų programas. Priėmimas į jas vyksta iki  rugsėjo 10 d. 15 val.

Aplinkosaugos organizavimo studijų programa skirta rengti aplinkos tyrėjus ir aukščiausios kvalifikacijos aplinkos specialistus, gebančius vykdyti šiuolaikiškus mokslinius antropogeninių aplinkos bei klimato pokyčių ir jų poveikio gyviesiems organizmams bei žmonių sveikatai tyrimus, vertinti poveikį aplinkai bei sveikatos riziką ir priimti darnaus vystymosi požiūriu optimalius aplinkos tvarkymo sprendimus. Baigus studijas, suteikiamas aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

Studijų programos „Molekulinė biologija ir biotechnologija“ tikslas – parengti kvalifikuotus, imlius mokslo naujovėms, kritiškai mąstančius molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti mokslinį bei pedagoginį darbą, kurti, taikyti ir tobulinti molekulinės biologijos ir biotechnologijos tyrimo metodus, užtikrinančius tyrimų kokybę, spręsti aktualiausias molekulinės biologijos, biotechnologijų, farmakologijos, medicinos, molekulinės ekologines (aplinkos apsaugos) problemas. Baigus studijas, suteikiamas molekulinės biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

Biocheminės analizės studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius dirbti analitinį ir vadovaujantį darbą biochemijos srityje. Baigus studijas, suteikiamas taikomosios biochemijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

„Energijos ir aplinkos“ studijų programa skirta parengti kvalifikuotus specialistus – energetikos fizikos magistrus, gebančius kurti ir plėtoti įvairių energijos rūšių panaudojimą ar įdiegimą: saulės energijos (fotoelektrinės ir šiluminės), vėjo energijos, vandens energijos, biomasės energijos (biokuro, biodegalų, biodujų), geoterminės energijos, o tai pat energijos, gaunamos naudojant vandenilio kuro elementus, valdomą termobranduolinės sintezės reakciją ir atominę energiją. Baigus  studijas, suteikiamas energetikos fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas siūlo rinktis podiplomines Integruotos komunikacijos studijas, priėmimas į kurias vyksta iki rugsėjo 24 d.

„Integruotos komunikacijos“ programos paskirtis – rengti integruotos komunikacijos magistrus profesionaliam darbui moderniose verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose. Programos absolventai geba analizuoti, vertinti, koordinuoti ir daryti įtaką įvairiai komunikacinei veiklai, kurti ir palaikyti tikslią, aiškią ir efektyvią komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje. Baigus studijas, suteikiamas komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

VDU Socialinės gerovės institutas kviečia studijuoti podiplominių studijų programoje „Socialinis darbas“, priėmimas į kurią vyksta iki rugsėjo 10 d.

„Socialinio darbo“ programos paskirtis –  parengti socialinį darbuotoją, gebantį veikti ir tirti kontekstualizuotą praktiką integruojant ir plėtojant profesines žinias, gebėjimus, vertybes; skatinant žmonių tarpusavio santykių ir asmens sąveikos su aplinka problemų sprendimą; inicijuojant socialinius pokyčius bei inovacijas siekiant asmens ir visuomenės gerovės, stiprinant pilietinę visuomenę bei tobulinant asmens profesines kompetencijas. Baigus studijas, suteikiamas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

VDU Socialinių mokslų fakultetas kviečia studijuoti Mokyklinės psichologijos, Organizacinės psichologijos, Sveikatos psichologijos, Pedagogikos ir Švietimo vadybos programose.

Mokyklinės psichologijos programoje rengiami kvalifikuoti mokyklinės psichologijos magistrai, gebantys įvertinti ir psichologiniais metodais spręsti ugdymo sistemoje iškylančias psichologines problemas, įvertinti psichologinės korekcijos galimybes, savarankiškai vykdyti vertinamuosius ir mokslinius tyrimus, skatinančius švietimo plėtotę. Baigus studijas, įgyjamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

Organizacinės psichologijos studijų programa skirta rengti kvalifikuotus organizacinės psichologijos magistrus, gebančius taikyti naujausias psichologijos bei vadybos žinias organizacijų valdymo, veiklos efektyvumo, darbo organizavimo, teisės ir profesinės etikos srityse, naudoti mokslinio darbo principus, analizuoti individo bei organizacijos tarpusavio sąveiką, kritiškai vertinti ir taikyti teorines bei praktines naujoves, ir gebančius savo profesines kompetencijas pritaikyti įgyvendinant organizacijos tikslus ekonominių ir socialinių pokyčių sąlygomis. Baigus studijas, įgyjamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

Sveikatos psichologijos programoje rengiami sveikatos psichologijos magistrai, gebantys taikyti psichologijos žinias ir metodus asmens psichinės ir fizinės sveikatos palaikymui ir stiprinimui, lėtinių ligų prevencijai, o taip pat kitokių sutrikimų, kuriuos skatina psichologiniai veiksniai, įvertinimui, gydymui ir reabilitacijai, vykdyti mokslinius tyrimus, siekiant pagerinti asmens ir visuomenės gyvenimo kokybę. Daugiau informacijos. Programos aprašymas. Baigus studijas, įgyjamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

 Priėmimas į šias tris studijų programas vyksta iki rugsėjo 13 dienos.

Magistrantūros studijų programa „Švietimo vadyba“ skirta asmenims, norintiems tobulinti kvalifikaciją ir tapti švietimo vadybos specialistais – edukologijos magistrais, gebančiais sėkmingai vadovauti švietimo organizacijai, planuoti, inicijuoti ir vertinti švietimo sistemoje vykstančius pokyčius. Baigus studijas, suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Daugiau informacijos. Programos aprašymas.

„Pedagogika" – tai mokytojo kvalifikaciją teikianti studijų programa. Joje studijuoti kviečiami visi, neturintys pedagoginio pasirengimo, tačiau dirbantys ar ketinantys dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, kolegijose, profesinėse mokyklose ir norintys įgyti reikalingų gebėjimų darbui su mokiniais. Įvykdžius studijų programą, išduodamas mokytojo profesinę kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas. Daugiau informacijos.

Priėmimas į Švietimo vadybos ir Pedagogikos studijų programas pratęstas iki 2010 m. rugsėjo 15 d.

VDU taip pat vykdomos Firmų organizavimo ir vadybos, Marketingo ir tarptautinės komercijos, Verslo informatikos, Valstybės institucijų administravimo, Teisės ir Švietimo kokybės vadybos podiplominės studijos, tačiau priėmimas į jas vykdomas kitu metu. Daugiau informacijos apie podiplomines studijas Vytauto Didžiojo universitete rasite čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.