Teisės fakultetui – užsienio ekspertų pripažinimas

780

Kovo mėnesį Lietuvoje lankėsi tarptautiniai ekspertai, vertinę skirtingų universitetų ir kitų aukštojo mokslo institucijų atliekamų mokslinių tyrimų kokybę ir lygį.

Pastebėtina, jog Lietuvos teisės studijų ir mokslo institucijų kontekste, VDU Teisės fakulteto mokslinė veikla  gavo aukščiausią įvertinimą, tai yra, užsienio ekspertai VDU Teisės fakultetą įvardino „stipriu nacionaliniu veikėju su tam tikru tarptautiniu pripažinimu“,  nors dauguma Lietuvos teisės studijų ir mokslo institucijų ekspertų vertinimu yra „patenkinami  nacionaliniai veikėjai“. Pasak ekspertų, nors teisės mokslai labiau yra skirti šalies vietinei auditorijai, tačiau tuo pat metu yra poreikis būti reprezentatyviam ir tarptautinėje arenoje.

Ekspertai vertino tyrimų kokybę, ekonominį ir socialinį poveikį, infrastruktūrą, tyrimų valdymą ir vystymą, įvertinant kiekvieną sritį balais nuo 1 iki 5. Pavyzdžiui, VDU Teisės fakulteto naudojama infrastruktūra buvo įvertinta kaip sudaranti galimybes“ suteikti tarptautiškai konkurencingą puikios kokybės mokslinių tyrimų aplinką“. O mokslinis potencialas rodo, jog „per artimiausius 5-10 metų fakultetas  bus pajėgus sustiprinti savo poziciją tarptautinėje mokslo bendruomenėje kaip įtikinamas veikėjas ir patikimas partneris tarptautiniuose bendradarbiavimo tinkluose“.

Šį vertinimą organizavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti mokslo ir studijų sistemos stebėseną, organizuojanti ir atliekanti mokslo ir studijų sistemos būklės analizę, teikianti mokslo ir studijų politikai įgyvendinti reikalingą informaciją ir rekomendacijas dėl mokslo ir studijų politikos tobulinimo.

VDU Teisės fakulteto dekanė išreiškė džiugesį, kad VDU Teisės fakulteto bendruomenės pasirinkta mokslinių tyrimų strategija, orientuota į Lietuvos teisės globaliame kontekste tyrimus, sulaukė daugiausiai užsienio ekspertų pripažinimo.

„Ekspertai atkreipė dėmesį, kad VDU leidžiamas žurnalas „Baltic Journal of Law and Politics“ yra vienintelis Lietuvoje teisės srities žurnalas, kuris yra cituojamas „Scopus“ duomenų bazėje, žinomoje viso pasaulio akademinei bendruomenei. Be to, itin pozityviai buvo įvertinta VDU Teisės fakulteto nuolatinė praktika kviesti vizituojančius profesorius bei VDU dėstytojams ir studentams stažuotis užsienyje. Taigi, pagrindinė mūsų stiprybė yra bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi su kitomis pasaulyje pripažintomis mokslo ir studijų institucijomis bei mokslininkais“, – sakė dekanė.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2014 m. VDU Teisės fakulteto vykdomą teisės vientisųjų studijų programą teigiamai įvertino kita tarptautinė ekspertų komisija, kurios pasiūlymui akredituoti vykdomą studijų programą maksimaliam 6 metų laikotarpiui pritarė Studijų vertinimo komisija. Tuomet ekspertai pastebėjo, kad VDU Teisės fakultetas yra išsikėlęs aukštus ir ambicingus tikslus siekdamas išugdyti teisininkus, turinčius ne tik teorinių, bet ir praktinių gebėjimų bei galinčius dirbti nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.

Ekspertai pažymėjo, kad fakultete daug dėmesio skiriama studijų kokybei užtikrinti, kaip pavyzdį pateikiant kontaktiniam darbui su studentais skirtą laiką, kuris ženkliai viršija įstatymų leidėjo nustatytus minimalius reikalavimus. Pasak ekspertų, išskirtinis šio fakulteto bruožas yra didelis vizituojančių profesorių skaičius, prisidedantis prie aukštos studijų kokybės. Komisijai itin gerą įspūdį paliko motyvuoti Teisės fakulteto studentai, kurie ne tik teigiamai vertino universiteto siūlomą laisvųjų menų (artes liberales) studijų modelį, sokratinį dėstymą ir tarptautiškumo galimybes, bet ir pažymėjo, jog egzistuojanti kolegialumo, bendruomeniškumo ir demokratiškumo atmosfera padeda siekti gerų studijų rezultatų.

Šie tarptautinių ekspertų vertinimai yra svarbūs ne tik peržiūrint mokslo ir studijų veiklas ir kokybę, bet ir pagrindžia, jog teisės mokslo ir studijų lygis Vytauto Didžiojo universitete atitinka tarptautinius standartus.

Daugiau apie atliktą vertinimą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.