Teisės fakulteto studentams – galimybė studijuoti Teksaso universitete

1830

JAV Texas Tech universitetas (TTU) ir VDU Teisės fakultetas (TF) ruošia jungtinę teisės programą, kuri suteiktų galimybę gauti abiejų šių universitetų diplomus ir leistų studentams iš Lietuvos vieną semestrą studijuoti TTU Teisės mokykloje Teksase.

Siekdamas gilinti bendradarbiavimą su JAV universitetais, VDU Teisės fakultetas vykdo Europos Sąjungos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Galimybių studija dėl Vytauto Didžiojo universiteto ir Texas Tech universiteto II studijų pakopos teisės jungtinių studijų programos“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-014). 

Pagrindinis šios jungtinės teisės programos tikslas – sukurti anglų kalba vykdomą antros pakopos teisės studijų programą, kuri būtų atvira užsienio šalių studentams. Ši programa suteiktų galimybę studentams iš Lietuvos vieną semestrą studijuoti TTU Teisės mokykloje. Projekto vykdymas yra pirmas žingsnis rengiant jungtinę teisės studijų programą, kurią baigę absolventai įgis du Teisės magistro laipsnius, pripažįstamus Europoje ir JAV (LL.M.).

Ši programa bus skirta studentams, kurie jau turi pirmos pakopos teisinį išsilavinimą, t.y. europietišką arba amerikietišką (pastarasis dar vadinamas Juris Doctor) teisės bakalauro laipsnį. Jos numatoma trukmė – vieneri metai. Pusę studijų laiko studentai praleistų TTU Teisės mokykloje, likusią dalį –  VDU Teisės fakultete.

Tiek JAV, tiek Lietuvoje teisininkų rengimą griežtai reguliuoja valstybė. Teisės aktų tarpusavio suderinamumas yra pagrindinė problema, su kuria susiduriama rengiant jungtinę studijų programą. Pirminiai programos rengėjų ketinimai buvo sukurti jungtinę programą, kuri suteiktų amerikietišką Juris Doctor ir europietišką teisės magistrą, tačiau šios patrauklios idėjos teko atsisakyti dėl egzistuojančio griežto, labai detalaus ir nelankstaus teisinio reglamentavimo aukštojo mokslo srityje.

Nors galimybių studija yra tik pirmas etapas rengiant jungtinę studijų programą, tačiau VDU TF ji jau davė daug naudos. TTU ir VDU darbuotojų tarpusavio vizitų metu pasidalintos patirties pagrindu šiais metais VDU Teisės fakultetas pirmą kartą organizuoja tarptautinę vasaros teisės mokyklą, kurioje kviečiami dalyvauti studentai iš užsienio. Taip pat aptartos studentų tarpusavio mainų galimybės su TTU. Nuo šiol ne tik VDU studentai vyks vienam semestrui ar metams studijuoti į TTU Teisės mokyklą, bet ir patys amerikiečių studentai taip pat vyks į Lietuvą studijuoti VDU.

Įgyvendinant šios programos projektą, jau trys VDU Teisės fakulteto dėstytojai stažavosi TTU. Į pastarojo universiteto Teisės mokyklą pirmasis išvyko VDU TF prodekanas mokslui doc. dr. Tomas Berkmanas, kuris siekė  išsiaiškinti, ar galima jungtinė šių JAV ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų antros pakopos teisės studijų programa, susipažinti su teisės studijų organizavimu šioje amerikiečių aukštojoje mokykloje, rinkti informaciją apie čia keliamus reikalavimus galimai jungtinei programai. Pirmąją vizito dieną svečią iš VDU su teisės studijų organizavimo procesu ir universiteto infrastruktūros teikiamomis galimybėmis išsamiai supažindino Texas Tech universiteto Teisės mokyklos prodekanas prof. Calvin Lewis.

Siekiant įsigilinti į JAV ir Teksaso valstijoje keliamus reikalavimus galimai jungtinei studijų programai bei teisės studijoms antroje studijų pakopoje, buvo nuolat konsultuojamasi su prof. Jorge Ramirez, surengti trys išsamūs posėdžiai bei du susitikimai su atsakingais TTU administracijos darbuotojais: administracijos pareigūnu prof. Gary Elbow ir Teisės mokyklos dekane prof. Darby Dickerson. Apibendrinant vizitą galima vadinti sėkmingu – buvo surinkta daug vertingos informacijos, nubrėžtos gairės jungtinės teisės programos modeliavimui ir galimybių ištyrimui.

2011 m. lapkričio pabaigoje į TTU buvo išvykusios Teisės fakulteto atstovės: dekanė prof. dr. Julija Kiršienė ir Viešosios teisės katedros vedėja prof. dr. Edita Gruodytė. Darbo grupė, susidedanti iš pastarųjų VDU dėstytojų ir dviejų TTU atstovų, t. y. Jorge Ramirez ir Victoria Sutton, aptarė būsimos jungtinės programos sampratą skirtingose jurisdikcijose, viziją ir lūkesčius, Lietuvos ir JAV teisės aktų reikalavimus, aiškinosi dėl kokybinių reikalavimų bendrai studijų programai, tarp jų – turiniui, studijų procesui, rezultatams, vertinimo kriterijams bei personalui. Taip pat buvo aptarti ir programos administravimo aspektai.

Praėjusių metų gruodžio viduryje VDU Teisės fakultete lankėsi TTU Teisės mokyklos tarptautinių programų direktorius prof. Jorge Ramirez. Svečias buvo supažindintas su universiteto studijų tvarka ir materialine baze. Plečiant tarpusavio bendradarbiavimą, prof. J. Ramirez sutiko dėstyti Tarptautinės teisės kursą VDU TF organizuojamoje vasaros mokykloje.

Sausio antroje pusėje į stažuotę išvyko Teisės fakulteto prodekanas tarptautiniams ryšiams prof. Charles F. Szymanski. Tikimasi, kad jo vizito metu bus parengtas sutarties projektas dėl bendros jungtinės programos.

VDU Teisės fakultetas išsiskiria iš kitų Lietuvos universitetų tuo, jog jau daugiau nei dešimtmetį palaiko glaudžius ryšius su JAV universitetų teisės mokyklomis. Baigę studijas, VDU Teisės programos absolventai gauna ne tik Vytauto Didžiojo universiteto Teisės vientisųjų studijų diplomą, bet ir tarp šimto geriausių pasaulio universitetų reitinguojamo Jungtinių Amerikos valstijų Michigan State universiteto transatlantinės teisės sertifikatą. Ketvirto ir penkto kurso teisės programos studentams daugelį kursų skaito vizituojantys profesoriai iš JAV ir Europos universitetų.

Fakulteto atstovai tikisi, kad jungtinė studijų programa su Texas Tech universitetu ne tik sustiprins bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais, bet ir taps pagrindu plečiant Lietuvos ir užsienio šalių studentų akademinių mainų galimybes, transnacionalinės teisės mokslinius tyrimus.

Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa). Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2011 m. gegužės 12 d. – 2012 m. gegužės 12 d.

Daugiau informacijos apie projektą el. paštu s.milciuviene@tf.vdu.lt teikia projekto vadovė Saulė Milčiuvienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.