Tarptautiniame seminare: socialinių medijų ištekliai

515

CLARIN (angl. Common Language Resources and Technology Infrastructure) yra Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų (ERIC) konsorciumas, siekiantis Europos ir kitų pasaulio šalių socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams užtikrinti atvirą ir patikimą skaitmeninių kalbos išteklių ir jų analizės įrankių sklaidą ir prieigą vienoje platformoje, bendrus kalbos išteklių kūrimo standartus ir ilgalaikį duomenų saugojimą. Šiuo metu CLARIN vienija daugiau nei 20 šalių, o CLARIN platformoje sukaupta daugiau nei 800 000 įvairių kalbų rašytinių, sakytinių, multimodalių šaltinių ir jų apdorojimo įrankių.

Lietuvai tapus CLARIN nare 2014 m. spalio 25 d., Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centras, Informatikos fakultetas kartu su partneriais – Vilniaus universitetu ir Kauno technologijos universitetu – įkūrė CLARIN-LT konsorciumą, kuris atstovauja Lietuvai CLARIN ERIC konsorciume. CLARIN-LT veikla ne tik didinamas lietuvių kalbos žinomumas pasaulyje, bet ir skatinama tarptautinių, tarpkalbinių, tarpdisciplininių lyginamųjų tyrimų plėtra. CLARIN-LT centre kuriami ir kaupiami tarptautinius standartus, autorinių teisių apsaugos įstatymus atitinkantys lietuvių kalbos ištekliai tampa laisvai prieinami tiek Lietuvos, tiek kitų šalių tyrėjams, siūlomos ekspertinės kalbos išteklių kūrimo, paieškos ir analizės konsultacijos, organizuojami skaitmeninių išteklių naudojimo mokymai, pristatomi naujausi CLARIN duomenų saugykloje esančių lietuvių kalbos tekstynų tyrimai, įvairių sričių mokslininkams suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautiniuose CLARIN seminaruose, projektuose ir konferencijose.

Gegužės 18–19 dienomis Kaune vyks CLARIN-LT organizuojamas seminaras „Socialinių medijų išteklių kūrimas ir naudojimas“, kuriame 18 skirtingų šalių ir disciplinų tyrėjai pristatys naujausius vykdomus projektus, diskutuos apie socialinių medijų išteklių kūrimo, pritaikomumo, duomenų suderinamumo ir kitas problemas. Vienas seminaro tikslų – parodyti socialinių medijų išteklių kūrimo ir tyrimų galimybes skirtingų sričių specialistams bei skatinti tarpdisciplininį ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Kviestiniai seminaro pranešėjai: dr. Dirk Hovy (Kopenhagos universitetas, Danija), prof. Michael Beiβwenger (Diusburgo-Eseno universitetas, Vokietija), Rebekah Tromble (Leideno universitetas, Nyderlandai), prof. Els Lefever (Gento universitetas, Belgija), dr. Nikola Ljubešić (Jožefo Stefano institutas, Slovėnija). Seminaro dalyviai diskutuos apie elektroninių laiškų, forumų, socialinių tinklų ir kitų medijų tyrimus kompiuterinės lingvistikos, kalbotyros, politikos, medijų, socialinių ir psichologijos mokslų požiūriu. Daugiau informacijos apie seminaro programą, medžiagą ir rezultatus rasite oficialiame CLARIN-LT tinklapyje.

Naudingos nuorodos:

Apie CLARIN ERIC.

CLARIN in a Nutshell.

CLARIN Value Proposition

Virtual Language Observatory.

Seminaro organizatoriai: Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centras, (CLARIN-LT centras)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.