Stipendijos, kitos galimybės

Siekiant paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su partneriniais užsienio universitetais už ES ribų, nuo 2009 m. rudens semestro įsteigta VDU mobilumo stipendija, skiriama VDU studentams, norintiems išvykti semestro trukmės studijų į universitetus už ES ribų.

Šios stipendijos tikslas – skatinti studentus vykti į užsienį tam, kad jie galėtų pagilinti savo studijų krypties žinias, surinkti papildomos informacijos atliekamiems moksliniams darbams ar tyrimams, bendrauti su kitų šalių, kultūrų žmonėmis, o vėliau – įgytas žinias pritaikyti praktikoje.

Stipendijos dydis priklauso nuo studijų laikotarpio ir šalies, kurią studentas (-ė) pasirenka studijoms užsienyje.