Tarptautinėje konferencijoje – apie vaiko teises

4407

Liepos 15–18 dienomis Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyko 36-oji Tarptautinė mokyklos psichologų asociacijos (ISPA) organizuojama konferencija, skirta vaiko teisių klausimams. Jos tema – „Vaiko teisės ir poreikiai: iššūkiai mokyklai, šeimai bei visuomenei”. Konferencijoje dalyvavo apie 300 dalyvių iš 6 žemynų, skaityta daugiau nei 200 pranešimų.

Kviečiame žiūrėti Luko Motiejūno (el. paštas l.motiejunas@vkt.vdu.lt) video reportažą.

Taip pat kviečiame skaityti interviu su Stuartu N. Hartu, Tarptautinio vaiko teisių instituto direktoriaus pavaduotoju, vienu pagrindinių šios konferencijos pranešėjų. „Viena problema, būdinga absoliučiai visoms valstybėms – tai, kad vaikai paprasčiausiai nėra išklausomi. Nesakau, kad kiekviena vaikų pageidavimas turėtų būti pildomas. Tačiau vaikai dažnai turi per mažai įtakos savo gyvenimui bei pasirinkimams,“ – teigia jis. Skaityti visą interviu.

Kasmetinė ISPA konferencija yra vienas reikšmingiausių renginių ugdymo srityje dirbantiems specialistams, kuriame dalyvauja mokslininkai ir praktikai iš įvairių pasaulio šalių. Nuo 1979 m. ISPA, bendradarbiaudama su JT organizacija UNESCO, skatina vaiko teisių klausimų svarstymą tarptautiniu lygmeniu, skleidžia mokymosi visą gyvenimą idėjas bei rūpinasi ugdymo įstaigose dirbančių psichologų kvalifikacija, siekia praktiką grįsti mokslo žiniomis ir tyrimų rezultatais.

Pasak konferencijos organizacinio komiteto pirmininkės, Vytauto Didžiojo universiteto lektorės dr. Rasos Markšaitytės, šio renginio tikslas buvo apžvelgti naujausius mokslo atradimus mokyklinės psichologijos srityje, užmegzti ir plėtoti tarptautinius bendradarbiavimo ryšius bei sudaryti sąlygas specialistams, dirbantiems mokslo ir praktikos institucijose, keistis patirtimi, integruojant mokslo žinias į praktiką.

36-oji ISPA konferencija yra skirta vaiko teisių klausimams, nes 2014-ieji yra 25-osios Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos metinės. Konferencijos metu buvo paliečiamos tokios su vaiko poreikiais ir teisėmis susijusios problemos, kaip bendradarbiavimas tarp šeimos ir mokyklos, psichologinių intervencijų efektyvumas, mokyklos psichologo vaidmens ugdymo įstaigose problematika bei vaiko mokymosi sunkumų įveikimas. Kasmet šios konferencijos vyksta vis kitoje pasaulio šalyje.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės nuomone, konferencijos tema, skirta vaikų teisių ir poreikių užtikrinimo šeimoje, mokykloje ir visuomenėje iššūkiams aptarti, yra aktuali daugeliui valstybių. „Atsižvelgiant į augantį kvalifikuotos psichologinės pagalbos vaikams ir jų šeimos nariams poreikį, vertintinas konferencijos organizatorių sprendimas išskirtinį dėmesį skirti psichologų praktinei veiklai, jų kompetencijos didinimui vaiko teisių apsaugos srityje. Svarbu ir tai, kad konferencija skiriama įvairiose su vaikais susijusiose srityse dirbantiems specialistams – ir praktikams, ir akademinei bendruomenei – sudarant galimybę geriau įsigilinti ir išsamiau išanalizuoti naujus iššūkius, problemas, susijusias su vaiko teisių užtikrinimu, ir galimus jų sprendimo būdus, taip pat įvertinti įvairių specialistų bendradarbiavimo svarbą ir naudą bei jį sustiprinti“, – teigė E. Žiobienė.

Konferencijoje plenarinius pranešimus skaitė tarptautiniu mastu pripažinti savo sričių lyderiai, ugdymo srities mokslininkai ir praktikai, o tai sudarė sąlygas keistis patirtimi tarptautiniu lygiu bei atspindėjo mokslo ir praktikos integraciją. „Du moksliniai pranešimus skaitė prof. D. H. Rost iš Vokietijos ir prof. R. Žukauskienė, o du mokslo taikomosius pranešimus – prof. S. N. Hart iš JAV ir A. Kurienė, “ – pasakojo R. Markšaitytė.

Mokslinę programą taip pat sudarė pranešimai, skaitomi Peru, JAV, Vokietijos, Japonijos, Izraelio, Australijos ir kitų šalių mokslininkų bei praktikų. Iš viso sesijose pranešimus skaitė pranešėjai iš 35 šalių. Dalis pranešimų atskleidė tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, pvz., bendri Meksikos ir Lietuvos mokslininkų pranešimai. Vyko 22 simpoziumai ir seminarai, jų metu buvo dalinamasi tarptautine patirtimi aktualiais mokyklinės psichologijos klausimais. Išskirtinis ISPA konferencijų bruožas – diskusijų grupės, kurių tikslas skatinti tarptautinių ryšių inicijavimą ir palaikymą.

Konferencijos programa

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.