Suvienodintos galimybės gauti valstybės finansavimą

1524

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pasirašė įsakymą, nustatantį minimalius rodiklius pretenduojant į valstybės finansuojamas aukštojo mokslo studijas.

Juo įtvirtinama nuostata, kad stojantiems į universitetus ir kolegijas reikia būti išlaikius du brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos bei vieną pasirenkamąjį, ir atsisakoma šiam priėmimui anksčiau nustatyto išimtinio reikalavimo stojant į universitetus – trijų brandos egzaminų.

„Toks sprendimas priimtas įvertinus turimą informaciją, kad šiemet bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas ypač daugėja stojančiųjų, kurie yra baigę mokyklas anksčiau, kai galiojo minimalaus slenksčio skirtingos taisyklės“, – sakė švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. – „Todėl įvertinus pastarųjų trejų metų priėmimo duomenis buvo nutarta visiems suvienodinti sąlygas ir galimybes stoti į aukštąsias mokyklas“.

Būta atvejų, kai dėl skirtingų slenkstinių kriterijų valstybės finansavimą yra gavę mažiau balų surinkę abiturientai, o daugiau surinkusieji patekdavo tik į valstybės nefinansuojamas vietas. „Šiemet prasidėjus bendrajam priėmimui matydami vis didėjantį skaičių stojančiųjų, kurie baigė vidurines mokyklas prieš dvejus ar trejus metus, priėmėme sprendimą pašalinti veiksnį, galimai ribojantį galimybes geriausiems vienodomis sąlygomis pretenduoti į valstybės finansavimą studijoms. Studijų krepšelis turi tekti geriausiai besimokantiems“, – sakė švietimo ir mokslo viceministrė.

Iš 18 tūkst. šiemet jau pradėjusių registruoti studijų prašymus bendro priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemoje, apie 7 tūkst. sudaro tie, kurie mokyklas baigė ne šiais metais.

Stojančiųjų registracija į Lietuvos aukštųjų mokyklų – universitetų ir kolegijų – studijų programas LAMA BPO informacinėje sistemoje vyksta nuo birželio 1 d. Kandidatų prašymai priimami iki liepos 23 d. 17 val.

Galintieji gauti valstybės finansavimą studijoms nustatomi pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka. Nustatyti minimalūs rodikliai pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas neturi įtakos Geriausiųjų eilės skaičiavimo tvarkai ir nekeičia prieš dvejus metus paskelbtų stojimo sąlygų. Galimybė gauti valstybės finansavimą, kaip ir anksčiau, priklauso nuo konkursinių balų. Į aukštąsias mokyklas priimama pagal 4 mokomųjų dalykų rezultatus. Pagal Geriausiųjų eilės sudarymo tvarką kartu su stojančiaisiais į valstybės finansuojamas vietas bus atrenkami ir stojantys į mokamas vietas bei pretenduojantys į studijų stipendiją.

Aukštosioms mokykloms bei jų autonomijai paliekama teisė nustatyti balų slenksčius būsimiems pirmakursiams. Tai nėra naujiena, nes kai kurie universitetai jau taiko minimalių balų reikalavimą net ir stojantiems į mokamas studijas.

Švietimo ir mokslo ministerija atkreipia stojančiųjų dėmesį, kad viešojoje erdvėje buvo paskleista klaidinanti informacija apie privalomų egzaminų skaičių brandos atestatui gauti. Mokyklos baigimo tvarka nesikeičia – brandos atestatas suteikiamas išlaikius 2 brandos egzaminus.

Minimalius kriterijus stojantiesiems galima rasti Mokslo ir studijų reformos tinklalapyje. Geriausiųjų eilę taip pat galima rasti mokslas.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.