Politikos mokslai

„Politikos mokslų“ programa skirta smalsiems ir ambicingiems studentams, kurie nori tapti aukštos kvalifikacijos tarptautinės bei vidaus politikos specialistais ir dirbti valstybės institucijose, diplomatinėse atstovybėse, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybinėse organizacijoje, tyrimų centruose, viešųjų ryšių agentūrose, tarptautinėse korporacijose. Programa teikia ekspertines žinias (apie vidaus ir užsienio politiką, atskirų pasaulio regionų politiką, politinę psichologiją kt.), platų akiratį ir kritinį mąstymą.

Studijų metu derinamos praktinės ir teorinės žinios, dėsto profesionalus ir veržlus dėstytojų kolektyvas. Studentai stažuojasi LR ministerijose, LR Seime ir Vyriausybėje, Lietuvos savivaldybėse, LR diplomatinėse institucijose, nevyriausybinėse organizacijoje, žiniasklaidos ir viešųjų ryšių agentūrose;

Studijų metu studentai gali patys rinktis pasirenkamuosius dalykus pagal dominančias sritis politikoje, pvz. dalykai susiję su tarptautiniais santykiais ir saugumu ar dalykai susiję su Lietuvos vidaus politika, kita.

#Politika #TarptautiniaiSantykiai #Diplomatija #VidausPolitika #UžsienioPolitika #PolitinėsInstitucijos #Tarptautiškumas #Lyderystė

 • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX038
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Politikos mokslai
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas