Politikos mokslai

„Politikos mokslai“ bakalauro studijų programos tikslas – rengti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus gebančius analizuoti socialinius ir politinius procesus plačiame kontekste, gali teoriškai apibrėžti bei paaiškinti politinio proceso raiškos ypatumus, geba atpažinti ir moksliniu politologiniu lygmeniu apibūdinti naujai kylančias politinio gyvenimo tendencijas. Pabaigus Politikos mokslų studijas Vytauto Didžiojo universitete suteikiamas socialinių mokslų bakalauro laipsnis.

 • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX038
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Politikos mokslai
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas