Bioekonomikos verslo vadyba

Siekiant plėtoti bioekonomiką, kaip atskirą ekonomikos sektorių, reikalingi verslo vadybos specialistai, gebantys atlikti vadybos funkcijas, turintys žinių ir gebėjimų, reikalingų valdyti ir vystyti organizacijas, išmanantys vadybos procesus, biologinių išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos technologijas, suprantantys ekonominį, politinį, teisinį ir socialinį kontekstą globalioje visuomenėje, gebantys jį vertinti ir priimti vadybos sprendimus bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose bei valdžios institucijose, atsakingose už bioekonomikos sektoriaus vystymąsi. Studijuojantieji naujoje vadybos krypties programoje studentai įgis ne tik vadybos krypties, bet ir ekonomikos bei technologijų žinių, būtinų ekonomikos transformacijos laikotarpiu.

#Bioekonomika #Verslas #Vadyba

 • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121LX077
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Vadyba
 • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
 • Studijų trukmė: NL – 4 m., I – 5 m.
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas