Regiono studijos (Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų specializacija)

Programos tikslas - rengti kvalifikuotus, plataus humanitarinio profilio regionistikos specialistus, suvokiančius Azijos / Skandinavijos šalių etninius ir kultūrinius procesus bei jų raidą, išmanančius regiono valstybių kultūrų specifiką, sugebančius įvertinti kultūrinę istorinę paveldo vertę, kultūrų įvairialypiškumą, unikalumą, kultūros funkcijas, jos esmę ir vietą šiandienos visuomenėje bei regioninėje politikoje, mokančius bent vieną regiono kalbą, gebančius naudotis naujausiais humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų metodais, turinčius mokslinio tiriamojo, profesinio ir kūrybinio darbo įgūdžių. Baigus programą studentams bus suteikiamas Humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis, nurodant, kad studentas baigė regiono studijų krypties programos specializaciją „Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos“.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121NX077
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Regiono studijos
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
  • Studijų programos specializacijos: Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos
  • Akredituota iki: 2028-07-31 (Akreditavimo įsakymas)