Mokomojo dalyko pedagogika (filosofijos ir etikos pedagogika) (Kaune)

Filosofijos ir etikos pedagogika yra studijų programos Mokomojo dalyko pedagogikos specializacija, kurios tikslas yra rengti naujos kartos filosofijos ir etikos pedagogus, gebančius remiantis inovatyviais ugdymo metodais dėstyti filosofijos ir etikos dalykus mokykloje bei išmanančius filosofinio ir etinio ugdymo problemas, filosofijos ir etikos istorinę bei probleminę raidą. Studijų metu bus nagrinėjamos įvairių epochų filosofinės ir etinės sistemos, kryptys nuo antikos iki mūsų dienų. Bus dėstomos įvairios filosofinės disciplinos: fenomenologija, psichoanalizė, egzistencializmas. Taip pat dėmesys bus skiriamas filosofijos ir etikos didaktikai bei pažangių šių dalykų dėstymo metodų mokykloje aptarimui. Baigę šią specializaciją studentai išsiugdys reikalingus gebėjimus mokyti filosofijos ir etikos dalykus mokykloje. Taip pat studentai pagilins gebėjimus kalbėti ir rašyti argumentuotai, abstrakčiai mąstyti, analizuoti filosofijos ir etikos teorinius tekstus, ugdyti jaunų žmonių mąstymą ir etines nuostatas.

  • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6121MX062
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Pedagogika
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
  • Studijų programos specializacijos: Filosofijos ir etikos pedagogika
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota (Akreditavimo įsakymas)