Vandens ir žemės inžinerija (Akvakultūros inžinerijos specializacija)

Švarus vanduo ir tvari aplinka – svarbiausi dabarties ir ateities prioritetai. Studijų programos „Vandens ir žemės inžinerija“ tikslas – parengti inžinerijos specialistus, žinančius šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo teorijas, metodus ir pažangiausias technologijas, gebančius analizuoti gyvojoje gamtoje vykstančius reiškinius, vertinti supančios aplinkos kokybės būklę, spręsti darnaus žemės ir vandens išteklių naudojimo bei aplinkosaugos problemas, realizuoti inovatyvius techninius ir technologinius sprendimus įvairiose kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, žemės ir vandens išteklių tvarkymo srityse.

 

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121EX031
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota