Transporto mašinų inžinerija

Studijų programa Transporto mašinų inžinerija skirta parengti aukštos kvalifikacijos sausumos transporto inžinerijos studijų krypties magistrą, pasirengusį savarankiškai ir kūrybiškai atlikti eksperimentinius tyrimus ir taikyti aukštąsias technologijas transporto inžinerijos srityje, savarankiškai kurti ir tobulinti transporto inžinerijos technologijas, įrenginius ir priemones. Studijuodami Transporto mašinų inžinerija studijų programą įgysite gebėjimus skaitinių metodų, matematinio modeliavimo žinias taikyti transporto mašinų sistemoms modeliuoti, atlikti transporto mašinų, jų sistemų ir agregatų bandymus, analizuoti ir spręsti transporto problemas, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus ir galimą poveikį aplinkai, projektuoti ir modeliuoti transporto mašinų sistemas ir agregatus, tobulinti ir kurti naujus transporto priemonių diagnozavimo metodus ir techninės priežiūros sistemas, vertinti ir parinkti konstrukcines medžiagas, transporto mašinų elementų gamybos ir utilizavimo metodus ir technologijas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211EX025
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Transporto inžinerija
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL)
  • Programos apimtis kreditais: 120