Akvakultūros technologijos

Akvakultūros technologijos – viena iš perspektyvių žemės ūkio veiklos sričių, kurioje taikomos šiuolaikinės akvakultūros ir žuvininkystės gamybos technologijos bei plėtojamas konkurencingas verslas. Studijuodami akvakultūros technologijų specialybę gilinsitės ne tik į tausių ir konkurencingų žuvininkystės ūkių projektavimo, statybos ir priežiūros technologijas, bet ir į žuvininkystės verslo organizavimo, logistikos ir produkcijos pardavimo principus, gebėsite lanksčiai reaguoti į verslo aplinkos bei technologinius pokyčius ir poreikius.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121IX011
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Žuvininkystė
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 3,5 m.
  • Programos apimtis kreditais: 210
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų bakalauras
  • Vykdymo vieta: Kaunas