Hidrotechninės statybos inžinerija

Hidrotechninės statybos inžinerijos programa dvigubai platesnė nei paprasta „statybos inžinerija“, tai kartu ir svarbiausio ateities gyvybės ištekliaus – vandens inžinerija. Šios programos tikslas yra parengti vandens inžinerijos specialistus, žinančius ir gebančius valdyti pažangiausias šiuolaikines statybos inžinerijos technologijas, gebančius kūrybiškai taikyti aukšto techninio lygio vandens ūkio statinių ir sistemų statybos, rekonstrukcijos, priežiūros ir projektavimo metodus ir būdus, naudojamas technines priemones bei kokybės užtikrinimo principus.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121EX026
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Statybos inžinerija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 4 m.
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų bakalauras
  • Vykdymo vieta: Kaunas