Žemėtvarka

Žemėtvarkos studijų programa apima ne tik žemės matavimą, tai programa, suteikianti galimybę suformuoti, įkainoti ir valdyti nekilnojamąjį turtą. Pagal šią programą rengiami puikius bendravimo įgūdžius turintys žemėtvarkos specialistai, gebantys sujungti šiuolaikines žemėtvarkos teorijas ir pažangiausias matavimų technologijas, žemės naudojimo, kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, nekilnojamojo turto administravimo principus ir metodus, turinčius teritorijų planavimo, žemės teisės žinių, gebančius administruoti nekilnojamąjį turtą, rengti žemės valdų ir teritorijų planavimo dokumentus bei atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastrinius matavimus ir vertinimą.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121EX030
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 4 m.
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų bakalauras
  • Vykdymo vieta: Kaunas