Gamybos ir perdirbimo inžinerija

Gamybos ir perdirbimo inžinierius žino žemės ūkio produktų gamybos ir pirminio perdirbimo technologinius procesus, geba kurti ir valdyti sumaniąsias augalininkystės ir gyvulininkystės inžinerines sistemas, spręsti technines ir technologines problemas, atlikti procesų energetinį, aplinkosauginį ir ekonominį vertinimą, diegti inžinerines inovacijas tolesnėje profesinėje veikloje.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121EX028
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 4 m.
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų bakalauras