Agronomija

Agronomija (gr. agros – laukas, dirva + nomos – dėsnis), su žemės ūkio augalų auginimu susijusi mokslų visuma.  Šių mokslų tikslas – tyrinėti žemės ūkio augalų savybes bei augimo sąlygas ir rasti būdus bei priemones, kaip jas pagerinti. Tai originali ir vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio universitetinių studijų programa. Programa skirta parengti agronomijos bakalaurus, turinčius bendrąjį universitetinį išsilavinimą, gebančius organizuoti augalininkystės gamybą racionaliai naudojant žemę, augalus,  finansinius išteklius žemės ūkio verslo kūrimui bei plėtojimui. Agronomas – tai ir konsultantas, ir tyrėjas, ir valstybės tarnautojas, ir gamintojas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Agronomijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121IX004
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Agronomija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų bakalauras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas