Agronomija

Agronomija – tai studijų programa siekiantiems dominuoti moderniame žemės ūkyje. Agronomo misija – išmaitinti planetos gyventojus! Agronomas – tai kompetentingas, plačios erudicijos specialistas, priimantis ir įgyvendinantis sprendimus žemės ūkio veikloje, pasitelkiant inovatyvias agrotechnines priemones, gebantis racionaliai naudoti žemės ūkio išteklius, konsultuoti augalų auginimo, kokybės gerinimo, produktyvumo, agroekologiniais klausimais, analizuoti rinkos pokyčius ir vystyti agroverslą. Agronomas – tai ir konsultantas, ir gamintojas, ir tyrėjas, ir valstybės tarnautojas.

 

#agroverslas #agroinovacijos #žemėsūkis #produktyvumas #derlius #kokybė #dirvožemis #augalųapsauga #eksperimentai #technologijos

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Agronomijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121IX004
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Agronomija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų bakalauras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas