Lenkų filologija

Lenkų filologijos studijų programa suteikia galimybę ne tik puikiai išmokti bendrauti lenkų kalba (C1 lygiu), pažinti Lenkijos kultūrą, lenkų ir lietuvių tarpkultūrinius ryšius, bet ir įgyti pedagoginį pasiruošimą perteikti šias žinias kitiems.
Baigus šią studijų programą suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija. Skirtingų dalykų blokai užtikrina gana įvairiapusišką profesinį pasirengimą karjerai, kuris leidžia absolventams sėkmingai dirbti ne tik bendrojo ugdymo mokyklose, bet ir kitose švietimo ir kultūros įstaigose, tarptautinėse įmonėse, o taip pat tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose. Studijų kalba – lenkų ir lietuvių. Į lenkų filologijos bakalauro studijų programą priimami lenkų, o taip pat lietuvių ir rusų mokyklų absolventai, pasirengę studijuoti lenkų dėstoma kalba.

  • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6121MX018
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Pedagogika
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota