Migracijos politika ir diasporų istorija (anglų k.) (priėmimas 2020 m.)

Programos tikslas - paruošti kompetentingą specialistą, gerai išmanantį migracijos ir diasporų istoriją, šiandieninius procesus bei migracijos politikos tendencijas, kuris bus susipažinęs su naujausiomis migraciją tiriančių mokslų teorijomis, metodais ir technologijomis bei gebantis taikyti įgytas žinias ne tik atliekant tyrimus, bet ir praktinėje veikloje – formuojant ir įgyvendinant valstybės migracijos politiką bei santykį su diaspora. Studijos vykdomos dalinai nuotoliniu būdu.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6213NX001
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Istorija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota