Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos (priėmimas 2020 m.)

Studijų programa „Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos“ siekia paruošti kvalifikuotus specialistus, išmanančius regionines studijas Skandinavijos ir Baltijos regione, Šiaurės Europoje ir jo kaimynystėje Baltijos jūros regione ir galinčius dirbti politikos, viešojo sektoriaus, verslo aplinkoje ir NVO. Baigę šią programą gebės kritiškai vertinti, analizuoti bei suprasti skirtingas politines, ekonomines, ir kultūrines veiklas Šiaurės Europos regione. Magistro programa derina skirtingas tarpdisciplinines prieigas ir profesionalias veiklas, įskaitant regionų teoretizavimą, analizavimą bei vienos regionų kalbos išmokimą, akcentuojant skandinavų kalbas.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX056
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados