Atlikimo menas (styginiai instrumentai - kamerinis)

Programos tikslas – pagilinti ir praplėsti profesionalių muzikos atlikėjų kompetencijas įgytas pirmojoje pakopoje, suteikti papildomų analitinių įgūdžių, mokslinės, kūrybinės veiklos gebėjimų ir praktikos, suformuoti kompetencijas leidžiančias tęsti studijas trečiojoje pakopoje.

  • Akademinis padalinys: Muzikos akademija
  • Valstybinis kodas: 6211PX027
  • Studijų krypčių grupė: Menai (P)
  • Studijų kryptis: Muzika
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Menų magistras
  • Studijų programos specializacijos: Styginiai instrumentai - kamerinis
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita