Tarptautinio verslo teisė

Tarptautinio verslo teisės magistrantūros programos paskirtis – specialių teisės mokslo krypties gebėjimų tarptautinio verslo teisės srityje suteikimas.

  • Akademinis padalinys: Teisės fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211KX004
  • Studijų krypčių grupė: Teisė (K)
  • Studijų kryptis: Teisė
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90