Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos

Pagrindinis Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų programos tikslas – parengti darbui plataus humanitarinio išsilavinimo specialistus išmanančius Rytų Azijos regiono šalių kultūrų specifiką ir suvokiančius šių šalių kultūros raidos procesus, taip pat gerai mokančius ir galinčius praktikoje efektyviai naudoti bent vieną regiono kalbą.

  • Fakultetas: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121NX049
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Regiono studijos
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas