Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos (Nuo 2022 m. priėmimas vykdomas į Regiono studijų programos Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų specializaciją)

Rytų Azijos šalių kalbų ir kultūrų specialistai ne tik gilinasi į egzotiškas kultūras ir neįprastais rašmenimis užrašytas kalbas, bet ir išsiugdo platų bei atvirą požiūrį į mus supantį pasaulį, jo kultūrinę įvairovę. Studijuodami pagal mainų programas Rytų Azijos šalyse bei bendraudami su Rytų Azijos studentais, atvykusiais į VDU, jie tampa tikrais pasaulio piliečiais.

#Japonija #Korėja #Kinija #atvirumas #pasauliopilietis #Azija #kultūros #komunikacija #mainųgalimybės

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX049
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Regiono studijos
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: 2028-07-31 (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas