Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (anglų k.)

„Tarptautinės politikos ir vystymo studijos“ bakalauro studijų programa yra skirta Lietuvos ir užsienio studentams, besidomintiems tokiomis disciplinomis kaip: politikos mokslų teorija, viešoji politika, valstybių raida, besivystančių regionų ir valstybių studijos, tarptautiniai procesai, žmogaus teisės, ekonominės ir socialinės raidos studijos, regionų studijos, orientalistika, tarptautinės donorystės ir vystymo strategijos, migracija, projektų rengimas ir įgyvendinimas bei kiti. Tarptautinės politikos ir vystymo studijų (angl. International Politics and Development Studies) programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos politikos mokslų bakalauro studijų absolventus, profesionalius analitikus, gebančius kompetentingai (pa)aiškinti, analizuoti, lyginti ir vertinti besivystančio pasaulio valstybių ir regionų politinius, ekonominius ir socialinius procesus, (pa)aiškinti ir vertinti tarptautinės paramos besivystančio pasaulio valstybėms tendencijas ir strategijas, savarankiškai atlikti tyrimus, rengti ir vykdyti praktinius bei taikomuosius projektus. Be anglų kalbos, kuria bus vykdomos studijos, studentai pagal asmeninį prioritetą bei siekiamą įgyti regioninę orientaciją (kvalifikaciją), kuria remiantis bus rašomas baigiamasis bakalauro darbas, privalės pasirinkti ir gerai išmokti vieną iš besivystančio pasaulio regionų ar valstybių kalbų (pvz., arabų, rusų, turkų ar kitą). Tarptautinės politikos ir vystymo studijų programa yra orientuota į ES Rytinės ir Pietinės kaimynystės regioninių ir nacionalinių procesų problematiką bei jų priežastinę analizę. Šioje studijų programoje studijuosiantys studentai analizuos Rusijos ir Rytų Europos (Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos), Pietų Kaukazo (Armėnijos, Gruzijos, Azerbaidžano), Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybių politines sistemas, ekonominius ir socialinius procesus, aiškinsis šioms šalims teikiamos tarptautinės paramos ir vystomojo bendradarbiavimo formas bei strategijas. Studentai turės unikalią galimybę gilinti žinias apie pasirinktą regioną, ne tik išmokdami vieną iš tam tikro regiono kalbų, bet ir pasirinkdami siūlomus specialiuosius, į konkrečius regionus orientuotus kursus, rengdami rašto darbus, projektus bei baigiamąjį bakalauro darbą.

 • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX043
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Politikos mokslai
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas