Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (anglų k.)

„Tarptautinės politikos ir vystymo studijos“ (angl. International Politics and Development Studies) bakalauro studijų programa yra skirta Lietuvos ir užsienio studentams, besidomintiems tokiomis disciplinomis kaip: politikos mokslų teorija, viešoji politika, valstybių raida, besivystančių regionų ir valstybių studijos, tarptautiniai procesai, žmogaus teisės, ekonominės ir socialinės raidos studijos, regionų studijos, orientalistika, tarptautinės donorystės ir vystymo strategijos, migracija, projektų rengimas ir įgyvendinimas bei kiti.

Studijų programa yra orientuota į ES Rytinės ir Pietinės kaimynystės regioninių ir nacionalinių procesų problematiką bei jų priežastinę analizę. Šioje studijų programoje studijuosiantys studentai analizuos Rusijos ir Rytų Europos (Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos), Pietų Kaukazo (Armėnijos, Gruzijos, Azerbaidžano), Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybių politines sistemas, ekonominius ir socialinius procesus, aiškinsis šioms šalims teikiamos tarptautinės paramos ir vystomojo bendradarbiavimo formas bei strategijas, išmoks vieną iš besivystančio pasaulio regionų ar valstybių kalbų (pvz., arabų, rusų, turkų ar kitą).

Tarptautinės politikos ir vystymo studijų ekspertai puikiai išmano, analizuoja, kaip veikia tarptautiniai procesai ir tarptautinės organizacijos, bei turi žinių ir gebėjimų vystyti tarptautinius, paramos besivystančioms šalims, politikos analizės, komunikacijos projektus.

#TarptautinėsOrganizacijos #Diplomatas #VystomasisBendradarbiavimas #Vyriausybė #Parlamentas #Valdymas #Lyderis #Analitikas# #NVO #UžsienioPolitika #Pokyčiai

 • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX043
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Politikos mokslai
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas