Muzikos pedagogika

Muzikos pedagogikos studijų programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus (vidurinių mokyklų, gimnazijų muzikos mokytojus, muzikinių kolektyvų vadovus), gebančius profesinėje veikloje taikyti teorines psichologijos, pedagogikos žinias bei praktinius muzikinius įgūdžius, analizuoti mokymosi poreikius ir galimybes, planuoti, organizuoti, vertinti mokymosi procesus ir jų veiklos kokybę. Baigę studijų programą „Muzikos pedagogika“ absolventai gebės ugdyti savarankiškus kritiškai bei kūrybiškai mąstančius, naujovėms imlius ir atvirus, aktyvius pilietinės visuomenės narius, siekiančius ir gebančius savarankiškai dirbti, mokytis bei tobulėti visą gyvenimą.

 • Akademinis padalinys: Muzikos akademija
 • Valstybinis kodas: 6121MX035
 • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
 • Studijų kryptis: Pedagogika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas