Reklamos vadyba

Studijų programos tikslas - suteikti studentams šiuolaikinių žinių, įgūdžių ir gebėjimų reklamos srityje, leidžiančius jiems tirti, analizuoti ir vertinti reklamą bei jos strategijas, taktikas ir veiklas, greitai ir kūrybiškai reaguojant į nuolat besikeičiančią aplinką, taip pat laikytis profesinių ir etinių veiklos standartų, priimant atitinkamus į klientą orientuotus sprendimus.
Studijų programa yra specializuota marketingo žinių gilinimo programa, orientuota į novatoriškų reklamos idėjų sprendimų priėmimą, taikymą ir vertinimą. Šioje programoje suteikiami puikiai derantys ir taip reikalingi analitiniai bei kūrybiniai įgūdžiai. Taip pat sudarytos sąlygos tobulinti asmeninius įgūdžius ir gebėjimus, vadybos įgūdžius ir gebėjimus bei žinias nukreiptas į darnų vystymąsi.
2021 metais Eduinversal magistro studijų programai „Reklamos vadyba“ skyrė 40 vietą pasaulyje tarp Mažmeninės prekybos vadybos ir Verslo plėtros programų.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX045
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Rinkodara
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120