Reklamos vadyba

Studijų programos „Reklamos vadyba“ tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos reklamos vadybos specialistus sudėtingai veiklai reklamos vadybos srityje, reikalaujančiai šios srities ir jai artimų ar giminingų sričių naujausių žinių vertinimo ir pritaikymo praktinių įgūdžių, gebėjimo atrasti naujus faktus atliekant taikomuosius tyrimus, gebėjimų kūrybiškai taikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus; gebėjimų savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas veiklos srityje, orientuotis į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti; gebėjimo priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX045
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Rinkodara
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita