Vokiečių verslo kalba ir komunikacija

„Vokiečių verslo kalba ir komunikacija“ studijų programos tikslas - rengti tarpdisciplininių studijų idėją atitinkančius filologijos specialistus: a) išmanančius humanitarinių, socialinių mokslų ir filologijos sąsajas, galinčius pritaikyti tų mokslų tyrimų metodiką analizuojant dalykinę vokiečių kalbą ir komunikaciją, atlikti bendrus tyrimus ir juos tinkamai pristatyti, b) turinčius supratimą apie Vokietijos ir Lietuvos ekonomines, finansines ir teisines sistemas, jų panašumus ir skirtumus, suvokiančius tarptautinio verslo ir tarpkultūrinės komunikacijos specifiką bei gebančius tinkamai bendrauti su užsienio verslo partneriais raštu ir žodžiu, c) žinančius dalykinių verslo/teisės tekstų vokiečių ir/arba lietuvių kalba žanrus, sandarą, terminiją, analizės, rengimo ir vertimo principus bei mokančius šias žinias taikyti praktiškai, d) išmanančius ir gebančius naudoti įvairias informacines teksto bei savo srities terminų sisteminimo/kaupimo technologijas.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX045
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Lingvistika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados