Filosofija (priėmimas nevykdomas)

Filosofijos bakalauro programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, siekiantiems įgyti aukštąjį humanitarinį išsilavinimą ir tapti klasikinės bei šiuolaikinės filosofijos specialistais. Šios studijų programos tikslas yra parengti plataus humanitarinio išsilavinimo specialistus, gebančius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, suvokti universalius konkrečių problemų aspektus, galinčius pritaikyti savo žinias įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse bei sėkmingai tęsti studijas magistrantūroje. Asmenys, baigę filosofijos studijų programą ir įgiję filosofijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali dirbti pedagoginį bei administracinį darbą švietimo ir mokslo institucijose, analitinį bei administracinį darbą valstybinėse įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose, bei vykdyti organizacines, vadybines funkcijas filosofinės bei socialinės literatūros leidyboje srityje.

  • Fakultetas: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 612V50003
  • Studijų kryptis: Filosofija
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Filosofijos bakalauro laipsnis
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados
  • Vykdymo vieta: Kaunas