Mokomojo dalyko pedagogika (Socialinio ugdymo kryptis): geografija ir istorija (Kaune ir Vilniuje)

Egzaminai

EgzaminasKoeficientas
Istorija0.4
Lietuvių kalba ir literatūra0.2

Egzaminai arba metiniai pažymiai

DalykasKoeficientas
Geografija / užsienio kalba / informacinės technologijos / matematika0.2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas)0.2
Stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupę reikia laikyti motyvacijos vertinimo testą. Daugiau informacijos.