Religinis švietimas

STUDIJŲ REZULTATAI

Magistrantai, baigę magistro studijų programą „Religinis švietimas“ gebės:
a)    atlikti validžius, mažos apimties religinio švietimo srities tyrimus;
b)    kurti tyrimais paremtus religinio švietimo veiklų projektus;
c)    vertinti religinio švietimo procesus;
d)    inicijuoti neformalųjį religinį švietimą;
e)    pristatyti jaunimui ir suaugusiesiems krikščioniškojo pašaukimo raidą bei mokymosi visą gyvenimą idėją;
f)    taikyti teologinias žinias asmeniniame gyvenime ir švietimo veiklose;
g)    reaguoti į įvairias moralines problemas ir įvaldyti jas taikant įvairias tyrimo metodikas ir  religinio švietimo dalykuose įgytas žinias;
h)    efektyviai perduoti tikejimo turinį jaunimui ir suaugusiesiems.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigusieji šią studijų programą gali:
    dirbti įvairiose bažnytinėse įstaigose (šeimos centruose, jaunimo centruose, katechetikos centruose ir kt.);
    dirbti kolegijose ir universitetuose dėstytojais, mokslo įstaigose moksliniais bendradarbiais ir kt.;
    dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose katalikų tikybos mokytojais (jei turi mokytojo profesinę kvalifikaciją);
    tęsti studijas humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų doktorantūrose.

BAIGIAMASIS DARBAS

Baigiamasis magistro darbas.