Žemėtvarka

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Austrija, Čekija, Ispanija, Lenkija, Suomija, Švedija, Turkija, Vokietija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti projektinį inžinerinį ir administracinį konsultacinį darbą valstybės ir privačiose įmonėse bei įstaigose, administruojančiose nekilnojamąjį turtą, rengiančiose žemės valdų ir teritorijų planavimo dokumentus, atliekančiose žemės sklypų ir statinių kadastrinius matavimus ir vertinimą, žemės kartografavimo ir kitus  su nekilnojamojo  turto tvarkymu susijusius darbus. Baigus žemėtvarkos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studentai atlieka geodezijos, geodezinių matavimų, inžinerinės geodezijos, dirvotyros ir fotogrametrijos mokomąsias ir profesinės veiklos praktikas. Mokomųjų praktikų metu studentai įgytas teorines žinias pritaiko atlikdami inžinerinius matavimus ir tyrinėjimus mokomuosiuose objektuose. Profesinės veiklos praktika skirta susipažinti su žemėtvarkos įmonių darbo specifika, valdymo, gamybinės bazės struktūra ir darbo organizavimu, įmonės darbo planavimu, įmonės finansų sistema, įmonėje naudojamomis naujausiomis geodezijos ir kartografavimo darbų technologijomis, teritorijų planavimo dokumentų rengimu, rinkodara ir gamtos išteklių valdymu, konkursų projektams rengti organizavimu, finansų valdymu.