Atlikimo menas (styginiai instrumentai - kamerinis)

STUDIJŲ REZULTATAI

Absolventai geba profesionaliai atlikti sudėtingą instrumento (dainavimo) repertuarą solo, įvairios sudėties ansambliuose, orkestruose (operoje), yra pagilinę repeticijų, repertuaro parinkimo, atliekamos muzikos interpretacijos teorinius ir praktinius įgūdžius. Pirmosios pakopos studijų metu įgytos kompetencijos praplečiamos mokslinės ir kūrybinės (muzikologija, kūryba) veiklos teorija ir praktika.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Atlikimo meno magistro studijų programoje įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę profesionaliai dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, plėtoti savarankišką mokslinę, kūrybinę ir koncertinę veiklą, tęsti studijas trečiojoje pakopoje.