Ekonomika ir finansai (anglų k.)

STUDIJŲ REZULTATAI

Pabaigęs studijas studentas gebės:
1. kritiškai mąstydamas taikyti ekonomikos ir finansų teorijas bei žinias sudarant tyrimo planą ir diskutuojant su srities profesionalais.
2. taikyti vadybos ir marketingo teorijas kartu su naujausiomis ekonominėmis žiniomis tarpdisciplininiuose ekonomikos ir finansų tyrimuose ir diskusijose su įvairiomis auditorijomis.
3. vertinti ir prognozuoti ekonominius ir finansinius organizacijų, šalių bei daugiašalių regionų rodiklius, kūrybiškai taikant matematinės, statistinės analizės, ekonometrikos žinias ir metodus.
4. suplanuoti ir atlikti tyrimą, interpretuoti ir apibendrinti tyrimo rezultatus kasdieninės organizacijų veiklos ir visos ekonomikos kontekste taikant prasmingą mąstymą.
5. surinkti ir apibendrinti pirminius, antrinius ir tretinius duomenis, reikalingus ekonominei, finansinei, socialinei, etinei problemai organizacijose ir šalyse spręsti.
6. komunikuoti anglų kalba ekonominiais ir finansiniais klausimais, surinkti ir pristatyti ekonominę, finansinę ir verslo informaciją įvairioms auditorijoms, pateikti savo nuomonę, dalyvauti diskusijose ir derybose bei efektyviai dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje.
7. prisiimti atsakomybę už mokymąsi visą gyvenimą, formalų bei neformalų profesinį tobulėjimą, reikalingą tęsiant studijas bei plėtojant savo karjerą.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę Ekonomikos ir finansų programą, absolventai galės dirbti ekonomistais, analitikais įvairiose Europos ir pasaulio šalių tarptautinėse verslo ir finansų įmonėse bei viešojo sektoriaus organizacijose; vertinti organizacijos, šalies, regiono, pasaulio ekonomikos pokyčius, numatyti tinkamas strategijas.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Numatoma 15 kreditų kvalifikacinė praktika.

BAIGIAMASIS DARBAS

Bakalauro baigiamasis darbas