Biotechnologija

STUDIJŲ REZULTATAI

Studijų metu studentai įgyja fundamentalių žinių apie gamtinius reiškinius ir šių reiškinių kiekybinę išraišką, inžinerijoje ir biotechnologijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes. Studentai išmoksta dirbti su bandymų bei matavimų įranga, taikyti šiuolaikinius tyrimų metodus, vertinti ir interpretuoti informaciją bei duomenis; įgyja informacinių technologijų naudojimo įgūdžių. Biotechnologijos absolventai geba kurti naujus produktus ekonomiškai panaudojant biologines medžiagas ir reiškinius; geba vertinti inžinerinius sprendimus ir biotechnologijos veiklas etiniu, socialiniu, ekonominiu ir profesiniu aspektais; apibrėžti naujas ir reikšmingas studijų srities mokslinių tyrimų ir plėtros galimybes ir problemas.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigus studijas įgyjamas technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, leidžiantis toliau studijuoti biologijos, bioinžinerijos, molekulinės biologijos ir biotechnologijos krypčių magistrantūros studijų programose. Taip pat galima užsiimti profesine biotechnologo veikla įvairiose biotechnologijos, biofarmacijos ir maisto pramonės įmonėse, bei biotechnogijos, biofarmacijos ir aplinkos apsaugos mokslinius tyrimus atliekančiose mokslo ir studijų institucijose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Praktikoms skirta 15 kreditų: pažintinė, specialybės ir tiriamoji praktikos.

BAIGIAMASIS DARBAS

Bakalauro baigiamasis darbas