Lyginamosios kultūrų studijos (nuotolinės)

STUDIJŲ REZULTATAI

Absolventai, baigę šią programą gebės:
išmanyti kultūrų skirtumus, moksliškai analizuoti ir vertinti skirtingas kultūras, vertinti šiuolaikinius etninius ir kultūrinius procesus, vykdyti kultūros tyrimus;
atlikti materialiojo ir nematerialiojo paveldo bei gyvosios tradicijos tyrimus;
kultūros tyrimuose tinkamai naudoti naujausias etnologijos teorijas bei metodus;
rašyti analitinius straipsnius, susijusius su įvairiomis etninės kultūros sritimis;
parengti ir įgyvendinti kultūros tyrimų projektus;
teikti mokslines metodines konsultacijas kultūros, mokslo ir švietimo, turizmo srities bei visuomeninėms institucijoms bei organizacijoms.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją:
dirbti tyrėjais mokslo ir studijų institucijose;
dirbti specialistais kultūros paveldo išsaugojimo, gyvosios tradicijos palaikymo ir populiarinimo, paveldosaugos, kultūros politikos ir kultūros vadybos srityse;
dirbti kultūros specialistais leidyklose, žiniasklaidoje, viešųjų ryšių sektoriuje, kultūros centruose, atstovybėse užsienio šalyse;
dirbti turizmo firmose, kelionių agentūrose (kompetentingais skirtingų kultūrų žinovais - konsultantais, turizmo strategais, ekskursijų vadovais);
dirbti viešose institucijose ar privačiose organizacijose, kuriose reikalingi platų kultūrinį išsilavinimą turintys specialistai;
dėstyti aukštosiose mokyklose;
vadovauti neformaliojo švietimo grupėms, dirbti edukatoriais kultūros ir švietimo srityse;
toliau studijuoti humanitarinių ar socialinių mokslų doktorantūroje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Magistro darbas