Strateginis organizacijų valdymas

STUDIJŲ REZULTATAI


- formuoti organizacijų strategijas, grindžiamas novatoriškais vertės pasiūlymais ir verslo modeliais, siekiant jas sėkmingai įgyvendinti ir įgyti tvarų konkurencinį pranašumą;
- numatyti ir įvertinti organizacijų aplinkos pokyčius, tendencijas ir neapibrėžtumus, formuojant organizacijų strategijas;
- (per)projektuoti organizacijos sistemas, struktūras ir procesus pasirinktų strategijų įgyvendinimui, atsižvelgiant į organizacijų aplinką;
- kūrybiškai pritaikyti modernias vadybos teorijas, formuojant ir įgyvendinant organizacijų strategijas;
- taikyti tinkamus valdymo metodus pagrindinėse valdymo srityse, įvertinant kintančią verslo aplinką;
- parinkti tinkamas lyderiavimo, motyvacijos bei komunikacijos formas organizacijos darbuotojų atžvilgiu.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai, įgiję verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti organizacijų ar jų padalinių ir filialų vadovais, vadovų patarėjais, vadybos konsultantais, analitikais ar tyrėjais skirtingo dydžio valstybinėse ar privačiose gamybinėse, paslaugų ar prekybinėse organizacijose; taip pat pradėti naują verslą, įkuriant naują organizaciją. studijuoti Vadybos ir administravimo bei Ekonomikos krypties doktorantūroje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijos baigiamos magistro diplominio darbo parengimu ir apgynimu kvalifikacinės komisijos posėdyje