Žemės ūkio mechanikos inžinerija

Magistro studijos
Inžinerijos mokslai
Žemės ūkio mechanikos inžinerija

Programos pristatymas

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistras – plataus akiračio, gilias profesines kompetencijas bei tyrimų pagrindus įgijęs kvalifikuotas specialistas, kuriam žinios bei įgūdžiai leidžia analizuoti vykdomus technologinius procesus, mašinų patikimumą, daryti racionalius efektyvaus žemės ūkio technikos tobulinimo, darbingumo palaikymo ir naudojimo sprendimus kompetencijos ir eksperimentinių tyrimų atlikimo pagrindu. Tai ekspertinis žinių lygmuo. Studijuodami naudositės mechanikos bei informatikos mokslų pasiekimais: pažinsite mechanikos mokslo pasiekimus, gebėsite projektuoti, taikysite modernius matavimų metodus ir priemones, įgysite įgūdžių analizuoti taikant matematinės statistikos metodus, modeliuoti mechaninius procesus, planuoti bei atlikti eksperimentinius tyrimus. Įgysite gebėjimų taikyti skaitinius metodus bei matematinio modeliavimo žinias, projektuoti ir modeliuoti mašinų sistemas ir agregatus, tobulinti mašinų priežiūrų sistemas atlikti mašinų, jų sistemų ir agregatų bandymus. Per pasirenkamuosius taikomuosius studijų programos dalykus specializuositės pasirinktoje žemės ūkio inžinerijos kryptyje.

Raktiniai žodžiai

#mechanikosinžinerija #mechanika #informatika #projektavimas #tyrimųmetodai #technologijųtyrimas #mašinųtyrimas #išmaniostechnologijos #kūrybiškumas #inovatyvumas

Studijų programos žmonės

main studijos image

Studijos magistrantūroje mane suviliojo galimybe ieškoti naujų mokslo horizontų, todėl studijas tęsiau doktorantūroje, keliavau, pažinau dešimtis kolegų mokslininkų ES šalyse, 2019 m. apgyniau disertaciją, pasirinkau darbą užsienio universitete, kuris teikia man galimybę sparčiai tobulėti ir šiandien.

Egidijus Katinas, absolventas, Čekijos gyvybės mokslų universiteto Prahoje dėstytojas ir mokslininkas

main studijos image

Praėjus 5 metams po studijų VDU ŽŪA, tapau trąšų gamybos įmonės pagrindinio padalinio vadovu. Įmonės savininkų parodytas pasitikėjimas – tai studijuojant įgytų žinių, techninės logikos, bendravimo, žingeidumo bei sukauptos darbo patirties ieškant geresnių sprendinių nestabiliu verslui laikotarpiu rezultatas.

Edgaras Šalašavičius, absolventas, UAB „Marijampolės NPK“ gamybos direktorius

main studijos image

Studijos davė daug – galimybę pažinti technologijas ir techniką, siekti spartesnio technikos modernizavimo bei sukurti efektyvią mašinų techninio eksploatavimo sistemą. Matydamas poreikį įsteigiau ir sėkmingai plėtoju įmonę, tiekiančią derliaus laikymo bei transportavimo įrangą.

Darius Stonkus, absolventas, UAB „Kalnorė“ savininkas ir direktorius

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Inžinerijos studijos vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuojant meistriškumo pamokas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Universiteto mecenatai atnaujina laboratorijas ir sudaro galimybes studijų procese naudoti naujausius inžinerinius sprendimus, siūlo praktinio pritaikomumo mokslinių tiriamųjų darbų temas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mokslinio tyrimo metodologija [ZUI5001] Dainius Steponavičius 6
Žemės ūkio mašinų dinamika [ZUI5003] Rolandas Domeika 6
Matavimai biosistemų inžinerijoje [ZUV5001] Gediminas Vasiliauskas 6
Matematinė statistika ir modeliavimas [ZUI5002] Eglė Jotautienė 6
Tiriamasis darbas 1 [ZUI5004] Stasys Slavinskas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mašinų eksploatacinių savybių teorija [ZUI5005] Algirdas Janulevičius 6
Baigtinių elementų metodas [ZUI5006] Eglė Jotautienė 6
Tiriamasis darbas 2 [ZUI5008] Rolandas Bleizgys 6
Mechaninių ir energetinių sistemų patikimumas [ZUI5007] 6
Pasirenkami dalykai 1
Vidaus degimo variklių teorija [ZUI5011] 6
Augalininkystės mašinų teorija [ZUI5013] 6
Dalelės balistika žemės ūkio mašinose [ZUI5009] 6
Derliaus dorojimo mašinų teorija [ZUI5012] 6
Konstrukcinių medžiagų inžinerija [ZUI5010] Audrius Žunda 6
Technologijos objektų projektavimas [ZUI5014] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tiriamasis darbas 3 [ZUI6015] Rolandas Bleizgys 6
Pasirenkami dalykai 1
Mašinų techninė diagnostika [ZUI6022] Kastytis Laurinaitis 6
Mechatroninių sistemų valdymas [ZUI6023] Albinas Andriušis 6
Traktorių ir automobilių traukos dinamika ir bandymai [ZUI6024] Algirdas Janulevičius 6
Žemės ūkio technikos hidraulinės pavaros [ZUI6025] Kastytis Laurinaitis 6
Pasirenkami dalykai 2
Žemės ūkio mašinų bandymai [ZUI6026] Remigijus Zinkevičius 6
Dirvos mechanika [ZUI6027] Egidijus Šarauskis 6
Daržovių ir šakniavaisių dorojimo technologijos ir mašinos [ZUI6028] Rolandas Domeika 6
Žemės ūkio technologinių procesų valdymas [ZUI6029] Rolandas Domeika 6
Pasirenkami dalykai 3
Šilumos-masės mainų modeliavimas [ZUI6030] Aušra Čiplienė 6
Gyvulininkystės sistemų inžinerija [ZUI6031] Rolandas Bleizgys 6
Kondicionavimo sistemų inžinerija [ZUI6032] Aušra Čiplienė 6
Sandėliavimo technologijų inžinerija [ZUI6033] Egidijus Zvicevičius 6
Pasirenkami dalykai 4
Žemės ūkio technikos konstravimas [ZUI6019] Sigitas Petkevičius 6
Technologijos įrenginių programavimas [ZUI6020] Audrius Žunda 6
Mašinų resurso prognozavimas [ZUI6021] Vytenis Jankauskas 6
Neišardomų jungčių technologijos [ZUI6016] Audrius Žunda 6
Tribologija [ZUI6017] Juozas Padgurskas 6
Virpesių panaudojimas žemės ūkyje [ZUI6018] Sigitas Petkevičius 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMZUI01] Eglė Jotautienė 30
Iš viso:
30