Vandens ir žemės inžinerija: žemėtvarka

Bakalauro ir vientisosios studijos
Inžinerijos mokslai
Vandens ir žemės inžinerija: žemėtvarka

Programos pristatymas

Žemėtvarkos studijos – tai žmogų ir žemę jungiančios studijos! Vienintelė unikali studijų programa Lietuvoje, rengianti žemėtvarkos specialistus, gebančius rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus ir projektus, atlikti žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, vertinimą bei kitus geodezinius darbus, taip pat žinančius esminius tvaraus teritorijų planavimo, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdymo ir administravimo principus. Studijų metu gilinamasi ne tik į žemės ir kito nekilnojamojo turto naudojimo, formavimo, planavimo valdymo bei administravimo aspektus, bet ir į klimato kaitos bei aplinkosaugos problemų sprendimą taikant GIS ir kitas inovatyvias inžinerines priemones.

Raktiniai žodžiai

#žemėtvarka #GIS #geodezija #dronai #skaitmeninėstatyba #skaitmeninėkartografija #kraštovaizdis #vandentvarka #teritorijųplanavimas #inovatyvumas

main studijos image

Baigusi Žemėtvarkos studijas jau daug metų dirbu su žemės administravimu susijusius darbus. Žemėtvarkos specialistų rankose – darni žemės naudojimo ir tvarkymo ateitis!

Jurgita Augutienė, socialinė partnerė, LR Aplinkos ministerijos Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupės patarėja

main studijos image

Šiandien dar besimokantieji mokykloje bus pirmoji karta, vykdysianti žemės matavimo ir planavimo darbus Marse. Miestų plėtra ar įvairiausių statinių statybos prasideda nuo pirmo tiksliai išmatuoto ir įregistruoto taško. Tai yra itin sena ir iki šiol būtina profesija, kuri dar ilgai bus aktuali ne tik Žemėje.

Giedrius Pašakarnis, socialinis partneris, UAB HNIT BALTIC projektų vadovas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Inžinerijos studijos vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Studentai turi galimybę lankytis įmonėse, susipažinti su studijuojama sritimi ne tik studijų, mokslo, bet ir būsimo darbo aplinkoje, realiai pamatyti studijų praktinį pritaikomumą ir karjeros perspektyvas. Socialiniai partneriai sudaro galimybes studijų procese naudotis jų turima įranga, dalyvauja karjeros dienose.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Darnus teritorijų vystymas [VZI2012] Daiva Juknelienė 4
Kartografija [VZI2013] Daiva Gudritienė 4
Geografinė informacinė sistema [VZI2001] Daiva Tiškutė Memgaudienė 6
Skaitmeninė fotogrametrija [VZI2014] Daiva Gudritienė 4
Kompiuterinė grafika ir topografija [VZI2003] Tatjana Sankauskienė 4
Aplinkos inžinerijos pagrindai [VZI1002] Algis Kvaraciejus 4
Inžinerinė grafika [VZI1004] Dainius Ramukevičius 4
Aplinkos chemija [VZI1001] Eglė Sendžikienė 6
Aukštoji matematika [MAT1006] 6
Aplinkos inžinerijos pagrindai [VZI1002] Algis Kvaraciejus 4
Inžinerinė grafika [VZI1004] Dainius Ramukevičius 4
Aplinkos chemija [VZI1001] Eglė Sendžikienė 6
Aukštoji matematika [MAT1006] 6
A grupės dalykai 8
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Erdvinis planavimas [VZI2005] Jolanta Valčiukienė 6
Geodeziniai matavimai [VZI2015] Giedrius Balevičius 6
Geodezinių matavimų praktika [VZI2016] Giedrius Balevičius 6
Inžinerijos mokslų profesinė kalba [VZI2002] Eduardas Malevičius 4
Dirvožemio mokslas [VZI2004] Rimantas Vaisvalavičius 4
Fizika [VZI1003] Valdas Girdauskas 4
Geodezijos pagrindai [VZI1005] Giedrius Balevičius 6
Geodezijos pagrindų praktika [VZI1006] Giedrius Balevičius 4
Optimizavimo metodai ir statistikos pagrindai [MAT1027] Janina Kaminskienė 6
Fizika [VZI1003] Valdas Girdauskas 4
Geodezijos pagrindai [VZI1005] Giedrius Balevičius 6
Geodezijos pagrindų praktika [VZI1006] Giedrius Balevičius 4
Optimizavimo metodai ir statistikos pagrindai [MAT1027] Janina Kaminskienė 6
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Nekilnojamojo turto kadastras ir registras [VZI3021] Virginija Gurskienė 8
Statybos pagrindai [VZI3001] Vincas Gurskis 4
Žemės ir statinių kadastro kursinis darbas [VZI3022] Virginija Gurskienė 4
Žemėtvarkos projektavimo pagrindai [VZI3023] Daiva Juknelienė 4
Melioracija ir kelių inžinerija [VZI3020] Otilija Miseckaitė 4
A grupės dalykai 8
Iš viso:
32
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkosauginis teritorijų planavimas [VZI3024] Virginija Gurskienė 6
Aplinkosauginio teritorijų planavimo kursinis projektas [VZI3025] Virginija Gurskienė 4
Kraštotvarka [VZI3026] Giedrė Ivavičiūtė 4
Profesinės veiklos praktika [VZI3027] Jolanta Valčiukienė 6
Aplinkosaugos ir statybos teisė [VZI3002] Vincas Gurskis 4
A grupės dalykai 4
Iš viso:
28
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės teisė [VZI4020] Daiva Juknelienė 6
Žemėtvarkos projektavimas [VZI4021] Daiva Juknelienė 8
Žemėtvarkos projektavimo kursinis darbas [VZI4022] Daiva Juknelienė 4
Aplinkos inžinerijos tyrimų metodai [VZI4018] Jolanta Valčiukienė 6
Inžinerinė geodezija [VZI4019] Giedrius Balevičius 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Nekilnojamojo turto vertinimas [VZI4023] Audrius Aleknavičius 7
Žemėtvarkos darbų organizavimas [VZI4024] Virginija Gurskienė 8
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBVZI01] Rytis Skominas 15
Iš viso:
30