Vandens ir žemės inžinerija: hidrotechnika

Bakalauro ir vientisosios studijos
Inžinerijos mokslai
Vandens ir žemės inžinerija: hidrotechnika

Programos pristatymas

Švarus vanduo ir tvari aplinka – svarbiausi dabarties ir ateities prioritetai. Programos tikslas – parengti plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos aplinkos inžinerijos specialistus, žinančius šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo teorijas, metodus ir pažangiausias technologijas, gebančius analizuoti gyvojoje gamtoje vykstančius reiškinius, vertinti supančios aplinkos kokybės būklę, spręsti darnaus žemės ir vandens išteklių naudojimo bei aplinkosaugos problemas, realizuoti inovatyvius techninius ir technologinius sprendimus įvairiose kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, žemės ir vandens išteklių tvarkymo srityse. Tik nuo žmogaus priklausys, ar sugebėsime išgyventi turėdami tiek išteklių, kiek jų turime. Užduotis ne iš lengvųjų, tačiau ši studijų programa ruošia lyderius, sugebėsiančius sukurti inžinerines inovacijas.

Raktiniai žodžiai

#hidrotechnika #inžinerija #technologijos #statyba #vanduo #ištekliai #melioracija #vandentvarka #aplinka #tvarumas

main studijos image

Vanduo – tai ne tik gyvybės ir grožio šaltinis, bet ir rūsti jėga. Jai suvaldyti reikia žmogaus gebėjimų. Hidrotechnika – tai daugiametė patirtis, mokslas ir praktika, kuriama absolventų rankomis.

Akad. prof. dr. Arvydas Povilaitis, programos dėstytojas

main studijos image

Hidrotechnikos specialybė atveria plačias galimybes darbo rinkoje, ypač šiuo metu, kai trūksta inžinerinio profilio darbuotojų statybos ar inžinerinių paslaugų sektoriuje. Renkantis būsimą specialybę atminkime gyvenimišką tiesą, kad ne specialybė, diplomas ar pareigos puošia žmogų, bet atvirkščiai.

Andrius Marinas, absolventas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas, UAB „Infrastruktūra“ direktorius ir savininkas, UAB „Ekodrena“ steigėjas ir savininkas, SIA „SmartSol“ direktorius (Latvija)

main studijos image

Noriu palinkėti, kad mūsų hidrotechnikų suprojektuotos užtvankos ir pylimai patikimai saugotų jūsų namus nuo visų gyvenimo potvynių.

Doc. dr. Raimondas Šadzevičius, programos dėstytojas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Inžinerijos studijos vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Studentai turi galimybę lankytis verslo įmonėse, susipažinti su studijuojama sritimi ne tik studijų, mokslo, bet ir verslo aplinkoje, realiai pamatyti studijų praktinį pritaikomumą ir karjeros perspektyvas. Verslo įmonės prisideda įrengiant laboratorijas ir sudaro galimybes studijų procese naudoti naujausius inžinerinius sprendimus, dalyvauja karjeros dienose.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Geografinė informacinė sistema [VZI2001] Daiva Tiškutė Memgaudienė 6
Kompiuterinė grafika ir topografija [VZI2003] Tatjana Sankauskienė 4
Hidraulika [VZI2006] Midona Dapkienė 6
Techninė mechanika [VZI2010] Tatjana Sankauskienė 6
Aplinkos inžinerijos pagrindai [VZI1002] Algis Kvaraciejus 4
Inžinerinė grafika [VZI1004] Dainius Ramukevičius 4
Aplinkos chemija [VZI1001] Eglė Sendžikienė 6
Aukštoji matematika [MAT1006] 6
Aplinkos inžinerijos pagrindai [VZI1002] Algis Kvaraciejus 4
Inžinerinė grafika [VZI1004] Dainius Ramukevičius 4
Aplinkos chemija [VZI1001] Eglė Sendžikienė 6
Aukštoji matematika [MAT1006] 6
A grupės dalykai 8
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dirvožemio mokslas [VZI2004] Rimantas Vaisvalavičius 4
Erdvinis planavimas [VZI2005] Jolanta Valčiukienė 6
Inžinerijos mokslų profesinė kalba [VZI2002] Eduardas Malevičius 4
Inžinerinė hidrologija ir hidrogeologija [VZI2007] Algis Kvaraciejus 6
Inžinerinių tyrinėjimų praktika [VZI2011] Algis Kvaraciejus 6
Fizika [VZI1003] Valdas Girdauskas 4
Geodezijos pagrindai [VZI1005] Giedrius Balevičius 6
Geodezijos pagrindų praktika [VZI1006] Giedrius Balevičius 4
Optimizavimo metodai ir statistikos pagrindai [MAT1027] Janina Kaminskienė 6
Fizika [VZI1003] Valdas Girdauskas 4
Geodezijos pagrindai [VZI1005] Giedrius Balevičius 6
Geodezijos pagrindų praktika [VZI1006] Giedrius Balevičius 4
Optimizavimo metodai ir statistikos pagrindai [MAT1027] Janina Kaminskienė 6
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Drenažo arba drėkinimo sistemų projektas [VZI3012] Otilija Miseckaitė 4
Geotechnika [VZI3013] Dainius Ramukevičius 4
Ežerotyra ir okeanologijos pagrindai [VZI3014] Arvydas Vytautas Povilaitis 4
Statybos pagrindai [VZI3001] Vincas Gurskis 4
Drenažas ir drėkinimas [VZI3011] Otilija Miseckaitė 6
A grupės dalykai 8
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkosaugos ir statybos teisė [VZI3002] Vincas Gurskis 4
Hidroenergetika [VZI3015] Dainius Ramukevičius 4
Vandenruoša ir vandentieka [VZI3016] Gražina Žibienė 4
Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas [VZI3017] Gražina Žibienė 4
Nuotakynų inžinerija [VZI3018] Algirdas Radzevičius 4
Profesinės veiklos praktika [VZI3019] Vincas Gurskis 6
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Hidrotechnikos statiniai [VZI4009] Alvydas Žibas 4
Hidrotechnikos statinių kursinis projektas [VZI4010] Alvydas Žibas 4
Inžinerinės konstrukcijos [VZI4011] Rytis Skominas 6
Potvynių rizika ir prevencija [VZI4012] Egidijus Kasiulis 6
Uostų, jūrų priekrančių ir krantosaugos statiniai [VZI4013] Alvydas Žibas 4
Vandens telkinių renovacija [VZI4014] Raimundas Baublys 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Statinio informacinis modeliavimas [VZI4015] Rytis Skominas 6
Vandens inžinerijos statinio darbų technologija ir organizavimas [VZI4016] Raimundas Baublys 5
Vandens inžinerijos statinio darbų technologijos ir organizavimo kursinis projektas [VZI4017] Raimundas Baublys 4
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBVZI01] Rytis Skominas 15
Iš viso:
30