Vandens ir žemės inžinerija: akvakultūros inžinerija

Bakalauro ir vientisosios studijos
Inžinerijos mokslai
Vandens ir žemės inžinerija: akvakultūros inžinerija

Programos pristatymas

Akvakultūra apima visa tai, kas susiję su žuvų bei kitų vandens gėrybių (dumblių, krevečių ir kt.) auginimu, perdirbimu, vandens išteklių tvariu naudojimu. Akvakultūra visame pasaulyje neatsitiktinai yra viena sparčiausiai augančių pramonės šakų. Mokslo tyrimai rodo, kad iš žuvies gaunami baltymai ypač naudingi žmogaus sveikatai, o šių baltymų gamybos būdas, skirtingai nei mėsos, nekenkia gamtos ekosistemų tvarumui. Tad nėra abejonių, kad akvakultūros sektoriaus pagaminami produktai artimoje ateityje viršys jūrų žvejybos apimtis. Sparčiai diegiamos technologinės naujovės uždarose apytakinėse sistemose ar žuvininkystės tvenkiniuose pagreitins šį procesą: atsiras galimybės auginti įvairesnes rūšys, auginti sveikiau, kurti inovatyvius produktus, o biotechnologijos padės sukurti tvaresnius pašarų gamybos modelius. Todėl norėdami sukurti tikrą žiedinę ekonomiką, turime padėti akvakultūrai tapti kertine jos dalimi. Taigi, jeigu nori būti sumanus, tvarus bei inovatyvus ir nori dalyvauti įgyvendinant naujus iššūkius akvakultūros srityje – Akvakultūros specializacija kaip tik tau!

Raktiniai žodžiai

#akvakultūra #žuvininkystė #skaitmeninėstatyba #žuvųištekliai #vandentvarka #gis #tvarumas #žaliasiskursas #žiedinėekonomika #inovatyvumas

main studijos image

Pažangios žuvų veisimo ir auginimo technologijos iškelia akvakultūros inžineriją į perspektyviausių veiklų gretas ir turi didelę reikšmę žuvų išteklių išsaugojimui ir atkūrimui.

Doc. dr. Gražina Žibienė, programos dėstytoja

main studijos image

Visada mėgau biologiją, o studijos patrauklios tuo, kad nesibaigia įdomus darbas su gyvąja gamta, vyksta nuolatinė kūryba. Šiandien tai labai nauja, patraukli, nenugludinta sritis, kuriai reikia gebančių analizuoti, kūrybingų ir motyvuotų žmonių.

Mantas Brazauskas, absolventas, laborantas ŽŪA Akvakultūros centre, Akvakultūros sistemų kūrėjas UAB „KM Consulting"

main studijos image

ES vis daugiau dėmesio skiriant aplinkosaugai, ekologijai, gyvūnų gerovei bei tvarumui akvakultūra taps svarbia kryptimi ir Lietuvoje. Ji turės aprūpinti žmones kokybišku, naudingais baltymais ir nepakeičiamomis omega rūgštimis turtingu, visaverčiu maistu. Be išsilavinusių darbuotojų čia neišsiversime.

Rolandas Morkūnas, socialinis partneris, Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos direktorius

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Inžinerijos studijos vykdomos bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Studentai turi galimybę lankytis įmonėse, susipažinti su studijuojama sritimi ne tik studijų, mokslo, bet ir verslo aplinkoje, realiai pamatyti studijų praktinį pritaikomumą.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Geografinė informacinė sistema [VZI2001] Daiva Tiškutė Memgaudienė 6
Kompiuterinė grafika ir topografija [VZI2003] Tatjana Sankauskienė 4
Hidraulika [VZI2006] Midona Dapkienė 6
Vandens organizmai ir akvakultūros sistemos [VZI2008] Midona Dapkienė 6
Aplinkos inžinerijos pagrindai [VZI1002] Algis Kvaraciejus 4
Inžinerinė grafika [VZI1004] Dainius Ramukevičius 4
Aplinkos chemija [VZI1001] Eglė Sendžikienė 6
Aukštoji matematika [MAT1006] 6
Aplinkos inžinerijos pagrindai [VZI1002] Algis Kvaraciejus 4
Inžinerinė grafika [VZI1004] Dainius Ramukevičius 4
Aplinkos chemija [VZI1001] Eglė Sendžikienė 6
Aukštoji matematika [MAT1006] 6
A grupės dalykai 8
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dirvožemio mokslas [VZI2004] Rimantas Vaisvalavičius 4
Erdvinis planavimas [VZI2005] Jolanta Valčiukienė 6
Inžinerijos mokslų profesinė kalba [VZI2002] Eduardas Malevičius 4
Inžinerinė hidrologija ir hidrogeologija [VZI2007] Algis Kvaraciejus 6
Akvakultūros pagrindų praktika [VZI2009] Midona Dapkienė 6
Fizika [VZI1003] Valdas Girdauskas 4
Geodezijos pagrindai [VZI1005] Giedrius Balevičius 6
Geodezijos pagrindų praktika [VZI1006] Giedrius Balevičius 4
Optimizavimo metodai ir statistikos pagrindai [MAT1027] Janina Kaminskienė 6
Fizika [VZI1003] Valdas Girdauskas 4
Geodezijos pagrindai [VZI1005] Giedrius Balevičius 6
Geodezijos pagrindų praktika [VZI1006] Giedrius Balevičius 4
Optimizavimo metodai ir statistikos pagrindai [MAT1027] Janina Kaminskienė 6
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Moliuskų ir vėžiagyvių biotechnika [VZI3003] Gražina Žibienė 4
Statybos pagrindai [VZI3001] Vincas Gurskis 4
Šiltavandenių žuvų veisimo ir auginimo technologijos [VZI3004] Gražina Žibienė 6
Vandens ruošimas ir tiekimas akvakultūrai [VZI3005] Gražina Žibienė 4
Žvejybos technologijos [VZI3006] Alvydas Žibas 4
A grupės dalykai 8
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Akvaponika [VZI3007] Gražina Žibienė 6
Šaltavandenių žuvų veisimo ir auginimo technologijos [VZI3008] Gražina Žibienė 6
Vandens organizmų veisimo ir auginimo technologijų kursinis darbas [VZI3009] Gražina Žibienė 4
Profesinės veiklos praktika [VZI3010 Algirdas Radzevičius 6
Aplinkosaugos ir statybos teisė [VZI3002] Vincas Gurskis 4
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Akvakultūros inžineriniai sprendimai [VZI4001] Alvydas Žibas 4
Akvaproduktų gamybos technologijos [VZI4002] Aušra Čiplienė 6
Biosauga akvakultūroje [VZI4003] Midona Dapkienė 6
Jūrų akvakultūra [VZI4004] Alvydas Žibas 4
Akvakultūros nuotekų valymas [VZI4005] Algirdas Radzevičius 6
Pašarų gamyba ir šėrimo technologijos [VZI4006] Indrė Bagdonienė 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žuvų išteklių vertinimas ir atkūrimas [VZI4007] 6
Akvakultūros kompleksinis projektas [VZI4008] Gražina Žibienė 9
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBVZI01] Rytis Skominas 15
Iš viso:
30