Taikomoji informatika

Magistro studijos
Informatikos mokslai
Taikomoji informatika

Programos pristatymas

Taikomosios informatikos magistro studijų programoje susipažinsi su dirbtiniu emociniu intelektu ir operacijų tyrimo teorija, gilinsi mašininio mokymo, duomenų vizualizavimo ir debesų kompiuterijos žinias, tobulinsi IT projektų valdymo įgūdžius. Taip pat galėsi studijuoti įvairius pasirenkamuosius dalykus: nuo žaidybinių tinklų technologijų iki elektroninės komercijos. Po šių studijų galėsi dirbti sistemų ir duomenų analitiku, programinės įrangos architektu, konsultantu, steigti savo informacinių technologijų įmonę, savarankiškai vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus pramoninėje ir akademinėje aplinkoje, taip pat toliau tęsti studijas informatikos ar informatikos inžinerijos doktorantūroje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Informacijos modeliavimas ir valdymas [INF5027] 6
Mašininis mokymas [INF5002] 6
Dirbtinis emocinis intelektas [INF5026] Aušra Vidugirienė 6
Tiriamasis darbas (1) [INF5012] Tomas Krilavičius 6
Pasirenkami dalykai 1
Blokų grandinių technologijos ir kriptografija [INF5028] 6
Operacijų tyrimas ir valdymas [INF5008] 6
Skaitmeninė transformacija ir IKT infrastruktūra [INF6020] Daiva Vitkutė-Adžgauskienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Duomenų vizualizavimas [INF5019] 6
Skaitmeninių vaizdų apdorojimas [INF5023] Minija Tamošiūnaitė 6
Tiriamasis darbas (2) [INF5013] 6
Pasirenkami dalykai 1
Neuroniniai tinklai [INF5007] Aušra Saudargienė 6
Žaidybinių aplinkų technologijos [INF5025] Judita Kasperiūnienė 6
Pasirenkami dalykai 2
Žinių visuomenės IT strategijos [INF5015] Bronislovas Balvočius 6
Vadovavimas IT komandai [INF5030 ] Danguolė Kraskauskienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
IT valdymas [INF6019] Bronislovas Balvočius 6
Kalbos apdorojimo technologijos [INF5010] Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė 6
Socialinių medijų analitika [INF6018] Judita Kasperiūnienė 6
Tiriamasis darbas (3) [INF6006] Daiva Vitkutė-Adžgauskienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Skaitmeninė transformacija ir IKT infrastruktūra [INF6020] Daiva Vitkutė-Adžgauskienė 6
Skaitmeninio marketingo strategijos [VAM5022] Justinas Kisieliauskas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMINF01] Daiva Vitkutė-Adžgauskienė 30
Iš viso:
30