Atlikimo menas: styginiai instrumentai - kamerinis

Magistro studijos
Menai
Atlikimo menas: styginiai instrumentai - kamerinis

Programos pristatymas

Atlikimo meno magistro studijų programos styginių instrumentų kamerinėje specializacijoje toliau gilinsi bakalauro studijose įgytus repeticijų, repertuaro parinkimo, muzikos atlikimo praktinius įgūdžius ir teorines žinias. Specializacijos instrumento, kamerinio ansamblio, gitaros akomponavimo meno ar simfoninio orkestro studijas papildysi muzikologija, kūrybos teorija ir praktika, muzikinio teksto interpretacijomis, meno marketingu ir meno projektų vadyba. Šioje studijų programoje įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis tau leis profesionaliai atlikti sudėtingą instrumento repertuarą, suteiks galimybę dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, plėtoti savarankišką kūrybinę, koncertinę ir mokslinę veiklą, taip pat tęsti studijas doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#Atlikėjas, # Muzikinis teatras, #Muzikos žvaigždė, #Akordeonas, #Dainavimas, #Fortepijonas, #Styginiai instrumentai, #Pučiamieji ir mušamieji instrumentai, #Dirigavimas

main studijos image

main studijos image

main studijos image

Partneriai

main studijos image main studijos image

Studijų programos partneriai įdarbina gabiausius studentus dar jų studijų laikotarpiu.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Muzikinio teksto interpretacijos teorija ir praktika [MZI5012] Šviesė Čepliauskaitė 6
Muzikologija [MZI5005] Sigitas Mickis 6
Kamerinis ansamblis 1 [STY5035] 9
Specializacijos instrumentas I [STY5036] 6
Pasirenkami dalykai I
Simfoninis orkestras I [STY5022] 3
Gitaros akompanavimo menas I [STY5039] 3
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kūrybos teorija ir praktika [MZI5013] 6
Meno projektų vadyba [BMD6002] 6
Kamerinis ansamblis II [STY5037] 9
Specializacijos instrumentas II [STY5038] 6
Pasirenkami dalykai I
Simfoninis orkestras II [STY5025] 3
Gitaros akompanavimo menas II [STY5040] 3
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tiriamojo darbo metodologija [MZI6009] 6
Meno marketingas [BMD5024] 6
Kursinis projektas [MZI5017] 3
Kamerinis ansamblis III [STY6030] 9
Specializacijos instrumentas III [STY6031] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMMZI02] 12
Baigiamasis kamerinio ansamblio meno projektas [BAIGMSTY17] 12
Baigiamasis specializacijos instrumento meno projektas [BAIGMSTY15] 6
Iš viso:
30