Atlikimo menas: choro dirigavimas

Magistro studijos
Menai
Atlikimo menas: choro dirigavimas

Programos pristatymas

Atlikimo meno magistro studijų programos choro dirigavimo specializacijoje toliau gilinsi bakalauro studijose įgytus praktinius įgūdžius ir teorines žinias. Orkestrinio ir chorinio dirigavimo, improvizacijos ir metodinius darbo su orkestru studijas papildysi muzikologija, kūrybos teorija ir praktika, muzikinio teksto interpretacijomis, dirigavimo dėstymo metodika, meno marketingu ir meno projektų vadyba. Šioje studijų programoje įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis tau leis profesionaliai atlikti sudėtingą muzikinį repertuarą, suteiks galimybę dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, plėtoti savarankišką kūrybinę, koncertinę ir mokslinę veiklą, taip pat tęsti studijas doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#Atlikėjas, # Muzikinis teatras, #Muzikos žvaigždė, #Akordeonas, #Dainavimas, #Fortepijonas, #Styginiai instrumentai, #Pučiamieji ir mušamieji instrumentai, #Dirigavimas

main studijos image

Christian Frattima - Orkestro dirigentas, kultūros ekonomistas ir vadybininkas, muzikologas, muzikos vadovas ir vyriausiasis „Coin du Roi“ (Šiaurės Italija ir Pietų Šveicarija) dirigentas

Partneriai

main studijos image main studijos image

Studijų programos partneriai įdarbina gabiausius studentus dar jų studijų laikotarpiu.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Orkestrinis ir chorinis dirigavimas I [DIR5001] 9
Instrumentuotė [DIR5002] 6
Muzikinio teksto interpretacijos teorija ir praktika [MZI5012] Šviesė Čepliauskaitė 6
Muzikologija [MZI5005] Sigitas Mickis 6
Improvizacija I [MZI5014] 3
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Orkestrinis ir chorinis dirigavimas II [DIR5004] 9
Darbo su orkestru metodika [DIR5003] 6
Kūrybos teorija ir praktika [MZI5013] 6
Improvizacija II [MZI5015] 3
Meno projektų vadyba [BMD6002] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Orkestrinis ir chorinis dirigavimas III [DIR6001] 9
Dirigavimo dėstymo metodika [DIR6002] 6
Meno marketingas [BMD5024] 6
Tiriamojo darbo metodologija [MZI6009] 6
Kursinis projektas [MZI5017] 3
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Baigiamasis dirigavimo meno projektas: choras [BAIGMDIR03] 12
Magistro baigiamasis darbas [BENMMZI02] 12
Baigiamasis dirigavimo meno projektas: orkestras [BAIGMDIR02] 6
Iš viso:
30